Lär dig spela bridge online!

SBF planerar start av nybörjarkurs online!

Onlinekursen har som syfte att komplettera det lokala utbudet bl.a. genom att ge klubbar som inte har möjlighet att själva arrangera en nybörjarkurs, en chans att ändå uppmuntra intresserade i sitt närområde att lära sig spela bridge!

Förhoppningen är att kunna samla intresserade från hela landet då geografin inte har någon betydelse, samt att kanske även nå nya målgrupper. I tillägg så är detta ett alternativ för mindre klubbar som kanske inte lyckats få ihop tillräckligt många intresserade för att kunna starta upp en egen kurs.

Nybörjarkursen kommer att använda plattformarna Teams/Zoom för undervisning av en erfaren bridgelärare och sedan fortsätta själva övningsspelet på plattformen Realbridge. Onlinekursen är ännu på planeringsstadiet så vidare information angående datum, material, anmälningsrutin, instruktioner etc. kommer att presenteras senare. Preliminär start beräknas i februari 2022.

Förbundet har även för avsikt att upprätta en strategi för hur deltagare ska återkopplas till de klubbar som har deltagare på onlinekursen i sin geografiska närhet.

En officiell inbjudan kommer att publiceras och gå ut till samtliga klubbar när planeringen är klar, men reklam för detta onlinealternativ går vi ut med redan nu. Kanske det kan vara en julklapp till någon när och kär?

Kontakta gärna ordförande för Utbildningskommittén, Krister Ahlesved, om ni har frågor och synpunkter.

E-post: kah@svenskbridge.se Mobil: 0703-272767

Vi gör ett försök!

Mvh Suzanne Lemborn
Verksamhetschef, SBF