Kallelse till årsmöte

Årsmöte äger rum onsdagen den 8 december kl 17.30 i SOK-stugan.
Välkomna!