Matchens giv - Final - Segment 3/5

Bricka 11 var en äcklig historia, både svårbemästrad att bjuda som att spela.

10765
D863
kn42
KD
E3
EKkn1094
ED108
8
Kkn92
752
973
1032
D84
K65
Ekn97654
11
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Jan Andersson
Niklas Warne
Mikael Lindblom
Krister Ahlesved
Pass
2
Pass
2
Pass
3
Pass
3
Pass
3
Pass
3
Pass
3NT
Pass
4
Pass
5
Pass
5
Pass
6
Pass
6
Pass
Pass
Pass

Öppningen visade 11-16 och minst fem klöver och 2 var krav med hjärter. Sedan försökte Öst-Väst övertyga varandra om att deras egen färg var förträfflig som trumf. Väst fick sedan det tvivelaktiga nöjet att på sexläget välja mellan ruter och hjärter som trumf. Ugh! Efter moget övervägande passade han på 6.

Med aktuell sits går såväl 6, 6 och 6 att spela hem, men vilket spelsätt som ska väljas är inte uppenbart.

Syd servade en trumf som spelföraren vann på handen för att direkt släppa hjärterknekt runt till Nords dam, med spadersak på bordet. Det blev mer trumf i vända till åtta nia och kung. Spader till ess och hjärteress följde, där bordet fick göra sig av med sista spadern (damen). Nu följde spader till stöld, klöveress, klöver till stöld och uttrumfning. Handen var nu stor. Jämn hemgång; Öst-Väst -920.

Budgivningen vid det andra bordet:

Väst
Nord
Öst
Syd
Per-Erik Malmström
Jan Selberg
Johan Säfsten
Olle Wademark
_
_
Pass
1
Pass
1
Pass
2
Pass
3
Pass
3NT
Pass
4
Pass
4
Pass
4NT
Pass
5
Pass
6
Pass
Pass
Pass

1 var 2+ klöver och 1 visade minst fyra hjärter. Efter det Väst visat längd i klöver spikade Öst hjärter som trumf och man landade här i 6, även det en spelbar slam.

Ruterutspel gick till knekt och ess. Spelföraren prövade att fälla trumfdamen, men ingen sådan visade sig på hjärteress och -kung. Hjärterknekt fick gå till Nords dam och rutervändan vanns med handens dam. Efter två trumf hade det avgörande ögonblicket kommit.

Läget:

10765
KD
E3
4
108
8
Kkn9
1032
D8
K
Ekn9
11
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ingen i zonen

Klöver till ess och klöverstöld fäller Nords båda honnörer. Med ruterkung som ingång kan handens spaderförlorare sakas på klöverknekt. Osannolik sits, resonerade Öst, och valde istället på att skvisa Syd. Ruter till kung, spader till ess och rutertio gav följande trekortsläge:

10
KD
3
4
8
K
103
D
Ekn
11
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ingen i zonen

På sista trumfen kunde Syd slänga en klöver och Nord en spader och beten var ofrånkomlig.

Det var den här sitsen och slutläget spelföraren önskade:

10
103
3
4
8
K
KD
D
Ekn
11
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ingen i zonen

På sista trumfen måste Syd saka före bordet. Blir det spaderkung kan bordet göra sig av med klöverknekt. Blir det en klöver fimpas spaderdamen på bordet och E-kn i klöver tar de två sista sticken.

Denna komplicerade giv gav Banjanas 14 imp och viss kontakt. Tyvärr, för deras del, kontrade Skalman på de tre sista brickorna med 2, 5 och 1 så att vi inför söndagens två avslutande segment har ställningen 118-79 i Skalmans favör.