Förbundsstyrelsens frågor - den 21 november

Dina synpunkter är mycket viktiga!
Ledsen, det blev fel datum i förra utskicket. Det är den 21 november
som det är en workshop.

Förbundsstyrelsen har inför diskussionerna identifierat 5 strategiska mål: Engagemang, Stolthet, Synlighet, Tävlingar för alla, Rekrytering.

Utifrån målen har styrelsen också formulerat många frågor som de vill ha besvarade. Exempelvis:

Tycker du att de strategiska målen är relevanta?
Ser du kopplingar mellan målen?
Har frågor kopplade till dessa mål varit aktuella hos er? Resultat?
Hur tycker du att klubbar, distrikt och förbundet centralt ska och/eller kan arbeta med målen?
För övrigt se hela dokumentet. Vi vill ha återkoppling både från klubbar och enskilda medlemmar. Var med och påverka, ta chansen!!!

Skicka dina och/eller klubbens synpunkter senast 12/11 till Irene Håberger: irene.haberger@gmail.com - jag tar med alla synpunkter!

Irene Håberger
för ÖLBF

Skickat den: 
11 okt 2021 kl 09:17