Dina synpunkter är mycket viktiga!

Hej
Den 21 oktober arrangeras en workshop i samband med förbundets riksstämma. Styrelsen har identifierat 5 strategiska mål: Engagemang, Stolthet, Synlighet, Tävlingar för alla, Rekrytering. Är målen relevanta?

Utifrån dessa mål har styrelsen också formulerat många frågor som de vill ha besvarade. Exempelvis:

  1. Tycker du att de strategiska målen är relevanta?
  2. Ser du kopplingar mellan målen?
  3. Har frågor kopplade till dessa mål varit aktuella hos er? Resultat?
  4. Hur tycker du att klubbar, distrikt och förbundet centralt ska och/eller kan arbeta med målen?

För övrigt se hela dokumentet. Vi vill ha återkoppling både från klubbar och enskilda medlemmar. Var med och påverka, ta chansen!!!

Skicka dina och/eller klubbens synpunkter senast 12/11 till Irene Håberger: irene.haberger@gmail.com - jag tar med alla synpunkter!

Irene Håberger
ÖLBF

Skickat den: 
10 okt 2021 kl 12:54