Kallelse till Årsmöte

Härmed kallar Munka Ljungby Bridgesällskap till årsmöte den 8/9 2020 kl 1800 i vår spellokal i församlingshemmet i Munka Ljungby.

Välkomna
Styrelsen