Delta i rekryteringskedjan!

Nu startar SBF:s projekt ”Rekryteringskedjan”. Alla förbundets klubbar uppmanas att delta!

Syftet med projektet är att öka antalet spelare i de deltagande klubbarna. Alla arbetar enligt samma övergripande modell - rekryteringskedjan - men valet av målgrupper, metoder och organisation anpassar varje klubb efter sina egna förutsättningar. Ni får aktivt stöd från projektledare och förbundets projektgrupp, och kommer även kunna delta på träffar och utbildningar för att utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

Vi är medvetna om att många klubbars brottas med problem på grund av Covid 19. Just därför är det ett bra tillfälle att anmäla er klubb till projektet redan i vår. Inled er diskussion och planering nu, så står ni startklara så snart epidemin släpper och era klubbar kan öppnas!

För fullständig information och anmälan se Mikrosajten för projektet
Har ni frågor, kontakta Martin Löfgren: 070-630 61 02 / mlo@svenskbridge.se