Minnesanteckningar UtbK-möte januari 2023

Minnesanteckningar förda vid möte SBF:s utbildningskommitté den 12 januari. Mötet hölls på MS Teams. ___________________________________________________________________________

Deltagare:Krister Ahlesved (KAH), Catharina Ahlesved (CAH), Florence Fridén (FFR), Britt Marie Warborn (BMW), Björn Holm (BHO) och Micke Melander (MME).

PDF-fil för utskrift

1. Öppnande

KAH hälsade alla välkomna till mötet och förklarade det öppnat.

2. Antecknare

Beslutades: Att välja MME att föra minnesanteckningar.

3. Uppföljning av oktobermötet

Diskussioner om hemsidan och sajtkarta för utbildning. MME visade www.rf.se som är ett bra exempel på vad vi behöver hur sidan ska göras om. KAH tycker att länkar till var nybörjare kan börja spela är en sak och är gärna bollplank. Diskussioner om att bli aktivare på forumet för bridgelärare. KAH rapporterade att inget har hänt i frågan om utbildningsplan för förbundet. SLE är ansvarig.
Beslutades:Att FFR och BMW tar fram embryot till sajtkarta för utbildning med utgångspunkt på vad som finns på hemsidan.

4. Bridgelärarutbildningar

18 mars blir det utbildning i Norrköping. BHO har talat med Marie Åfors och de önskar lite mer fokus på pedagogik för 70+. Diskussion om en fjärde kurs i höst. 26 aug eller 3 sept. Fundering på placering i Gävle.
Beslutades: Att KAH tar kontakt med Rolf Scherdin för att utröna vad som är görbart.

Diskussion om Steg 2 utbildning som blir en tvådagarsutbildning under Q4 2023. Detta ska dock inte utesluta nuvarande Steg 1 utbildningar. Diskussion om kortare digitala utbildningar som komplement med framförallt pedagogiska tips.

5. Onlinekursen

Inget speciellt att rapportera om hösten, inget stort intresse för vårens nybörjarkurs, bara tre anmälda. Anmälningstiden går ut i början av februari. 16 personer är minimum för genomförande. Kursmaterialet kommer vara Nya Bridgeskolans kursmaterial som Erik Fryklund känner väl. Förhoppning om att det kommer lite deltagare från MiniBridge Cup.
Beslutades: Att MME skickar över förteckningen över bridgelärare mm så att reklam kan göras.
Beslutades: Att BHO verkställer att annonsering görs asap på FB via SLE som tog fram annonsen ifjol.
Beslutades: Att BHO stämmer av med SSV om att reklam gjorts om Onlinekursen för MiniBridge Cup.
Beslutades: Att BHO också gör reklam för onlinekursen på Bridgelärarforum på hemsidan.

6. Facitkortlekar till MiniBridge materialet

Förslag har kommit till Norge om att ta fram Facitkortlekar kopplade till kursmaterialet. De har ställt frågan om vi är intresserade att vara med i projektet.
Beslutades: Att inte ta fram några svenska facitkortlekar men att vi kan hänvisa till den Norska när de väl är framtagna.

7. Nya regler SISU

MME informerade om de nya regler som kommit från SISU.
Beslutades: Att vi tar med det i medlemsnytt och på nästa utbildning i Norrköping samt i övrigt försöker få ut informationen.

8. Minikurserna

Här har ingenting hänt. Magnus Lindkvist har inte levererat. Frågan är vad vi ska göra? Diskussion om nivåer och vad innehållet ska vara. Förberedande för klubbspel är en tanke.
Beslutades: Att MME skickar ut nuvarande Minikurser med tillhörande PPT till UTBK för att titta på området spelteknik och att vi tar upp frågan igen på nästa möte.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

10. Nästa möte

Beslutades: Att nästa möte hålls mellan 19-31 mars och att MME drar en Doodle förfrågan varvid möte spikas.

11. Mötets avslutande

KAH tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

MME 230112