Covid-19

Rekommendationer från Medelpads BF

Medelpads BF har fått in förfrågningar gällande hur man ser på spel i distriktets klubbar med anledning av den pandemi som nu florerar. MBF:s hållning är att verksamheten ska kunna fortgå, bridge är en social aktivitet som kan vara nog så viktig i dessa tider. Men givetvis är det upp till varje ansluten klubb att besluta om detta. Vi uppmanar dock alla att hålla sig uppdaterade kring riksförbundets ställningstaganden, se Svenska Bridgeförbundet, samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, se Smittskydd.

De klubbar som väljer att hålla igång verksamheten kan minska risken för smittspridning dels genom att minska antalet brickor som är i omlopp, dvs spela barometer/semibarometer eller lagtävling, dels genom att möjliggöra goda rutiner för handhygien. Observera också att TL och andra klubbfunktionärer har rätt att avvisa spelare som inte följer uppsatta regler (se även nedan).

Särskilt vill vi emellertid lyfta det personliga ansvaret. Om du känner influensaliknande symtom, såsom feber, hosta eller ont i kroppen ska du givetvis inte gå och spela. Har du varit på resa till något av UD:s klassade riskområden, se Reserekommendationer, så ska du avstå från spel på klubben i minst två veckor. För alla gäller också att man under en period nu får överväga vilka slags aktiviteter man värdesätter att delta i, inte minst om man tillhör en riskgrupp.