Uppdelning av Lilla Serien

Nu har en uppdelning gjorts i grupp A och grupp B av Lilla Serien, baserat på resultatet av de första åtta ronderna. Första spelomgång blir måndag 18 april.
Se mer under seriespel här