Kurs för tävlingsledare bronsnivå 27 november

Välkomna till denna efterlängtade kurs!
Den vänder sig både till blivande tävlingsledare på klubbnivå och till alla som vill förkovra sig i bridgens spelregler.
Start kl 09.30 i bridgelokalen Västerås
Inga kostnader för deltagarna.
Inbjudan bifogas! Anmälan till mig.

Frågor besvaras av mig
Elisabeth