Årsmöte 2021

Klubbens medlemmar kallas till årsmöte den 4 oktober kl 12:00 i Ljunghusens Golfklubbs lokaler. Efter lunch och årsmöte spelar vi live bridge.
Anmäl dig till torbjorn.johansson49@gmail.com

Kallelse till årsmötet skickad via mail till samtliga medlemmar den 18 september 2021.

Dagordning bifogas.