Ingen uttagningstävling i Veteranklassen

Efter möte med UK är det nu beslutat att ställa in uttagningstävlingen för veteranklassen till EM i sommar.
För få anmälningar gör att det blir svårt att genomföra tävlingen på ett bra sätt.
Uttagningen till EM kommer därför att grunda sig på tidigare kunskap om paren, spel tillsammans det senaste året samt de tävlingar som hinns med innan april, inkl TSC och VM.

Uttagningen kommer att meddelas senast 17:e april.