Uttagningar inför EM i juni 2022

Här följer information om förutsättningar inför uttagningar till EM för nationslag på Madeira

Uttagningar i öppen klass och damklass kommer att göras av UK under våren från de etablerade landslagstrupperna enligt samma principer som tidigare.

I veteran- ”seniors” (född 1959 eller tidigare) och mixedklassen kommer uttagningstävlingar att anordnas under vinter-vår enligt följande:

 • Förutom startavgift och landslagströjor (för spelare som inte redan har sådana) står lagen själva för sina kostnader.

 • Intresserade spelare anmäler sig till uttagningarna i lag om fyra (4) spelare. Par som inte har lagkamrater ombeds ta kontakt med truppkaptenen för att finna en lösning.

 • En kvalificeringsomgång kommer att avhållas 12-13 februari i Stockholm. Denna kommer att spelas gemensamt mellan veteran- och mixedtruppen och eventuellt spelare ur andra trupper.

 • Beroende på antal anmälda lag kommer två (2) eller fyra (4) lag att kvalificera sig till final. Denna avgörs 2-3 april för mixed och 12-13 mars för veteraner.

 • För deltagande i kvalificeringsomgången ställs inga krav. För deltagande i finalen ställs kravet att lag ska vara villigt att spela EM enligt gällande regelverk.

 • Lag som kvalificerar sig till finalomgången och som innehåller spelare som då spelar i något VM-lag får ta in reserv den helgen.
  Vinner ett sådant lag kan kaptenen välja att komplettera det laget med en ytterligare anmäld spelare istället för ett tredje par.

 • Skulle smittosituationen vara sådan att fysiskt spel inte bedöms som rimligt kommer uttagningarna att avgöras online på RealBridge.

 • Vinnande lag i finalen tas ut att representera Sverige i EM 2022.

 • UK kan komplettera laget fritt från samtliga anmälda spelare, ej nödvändigtvis sådana som kvalificerat sig till finalen. Detta görs i en icke bindande dialog med vinnande lag.

Av SBF utsedd NPC medföljer laget.

En avgift om 1 000 (ett tusen) kronor per spelare tas ut inför kvalificeringsomgången. För tillresande utanför Storstockholmsområdet (definition av detta begrepp görs av truppkaptenerna) är avgiften 500 kr. Av dessa går 900 kr resp 400 kr till en pott som tillfaller det lag som tas ut till spel som bidrag till dess kostnader. Skulle EM inte spelas betalas potten tillbaka.

En bordsavgift om 200 kr per spelare tas ut till finalen.

För att uttagningstävlingar ska anordnas krävs minst 4 lag i varje trupp. Om färre lag anmäler sig överväger UK uttagning utan uttagningstävling.

Anmälan ska ske senast 20 januari till respektive truppkapten, som även svarar på frågor:

Mixed: Pär Ol-Mårs (par@ol-mars.se – 0702-297953)
Veteraner: Olle Wademark (olle.wademark@gmail.com – 0709-440684)