Eventuella avsägelser

Inför årsmötet önskar valberedningen få in eventuella avsägelser senast 16 augusti.

Valberedningen består av Ingalill Svensson (sammankallande), Göran Johansson och Sven-Åke Johnson.