SM Lag Semifinaler > 2015

Serie Beskrivning
Umeå [size=16][Länk till tävlingsbestämmelserna](http://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling)[/size] [size=16][color=#cc6600][b]Inbjudan med information[/b][/color][/size] http://www.svenskbridge.se/sm-lag-2015/semi/ume%C3%A5
Östersund [size=16][Länk till tävlingsbestämmelserna](http://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling)[/size] [size=16][color=#cc6600][b]Inbjudan med information[/b][/color][/size] http://www.svenskbridge.se/sites/default/files/field_sb_upload/2015_inbjudan_-_ostersund_0.pdf
Stockholm [size=16][Länk till tävlingsbestämmelserna](http://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling)[/size] [size=16][color=#cc6600][b]Inbjudan med information[/b][/color][/size] http://www.svenskbridge.se/sm-lag-2015/semi/stockholm
Ludvika [size=16][Länk till tävlingsbestämmelserna](http://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling)[/size] [size=16][color=#cc6600][b]Inbjudan med information[/b][/color][/size] http://www.svenskbridge.se/sites/default/files/field_sb_upload/2015_inbjudan_-_ludvika.pdf
Linköping [size=16][Länk till tävlingsbestämmelserna](http://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling)[/size] [size=16][Inbjudan och information](http://www.bridgefederation.se/filbyter_bridge/resultat/dm15/2015_sm-semi_inbj_linkoping.pdf)[/size]
Örebro [size=16][Länk till tävlingsbestämmelserna](http://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling)[/size] [size=16][color=#cc6600][b]Inbjudan med information[/b][/color][/size] http://www.svenskbridge.se/sm-lag-2015/semi/%C3%B6rebro
Göteborg [size=16][Länk till tävlingsbestämmelserna](http://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling)[/size] [size=16][Inbjudan och information](http://www.svenskbridge.se/sites/default/files/field_sb_upload/2015_inbjudan_-_goteborg.pdf)[/size]
Skövde [size=16][Länk till tävlingsbestämmelserna](http://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling)[/size] [size=16][color=#cc6600][b]Inbjudan med information[/b][/color][/size] http://www.svenskbridge.se/sm-lag-2015/semi/skövde
Malmö [size=16][Länk till tävlingsbestämmelserna](http://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling)[/size] [size=16][color=#cc6600][b]Inbjudan med information[/b][/color][/size] http://www.svenskbridge.se/sm-lag-2015/semi/malmö
Sölvesborg [size=16][Länk till tävlingsbestämmelserna](http://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling)[/size] [size=16][color=#cc6600][b]Inbjudan med information[/b][/color][/size] http://arkiv.svenskbridge.se/e107_files/public/1428240298_3522_FT0_sm-lag_semi_2015_inbjudan.pdf