Regler för anmälan till tävling

Anmälan till tävling:
___Medllemmar från 6 dagar före
___Icke medlem från 2 dagar före

Anmälan resp avanmälan via nätet kan ske till och med dagen före tävling

Anmälan resp avanmälan speldagen skall ske via direktkontakt med tävlingsledaren

Tillsvidare krävs Covid-19 vaccinering