Information från styrelsemöte 9/5 2022

Styrelsen har haft sitt andra möte under 2022 och avhandlade följande:
Klubbens ekonomi är fortsatt stark vilket vi noterade med tillfredsställelse. Vi kommer ju att få höjd hyreskostnad fr o m 1 okt i år.
Vi beslutade göra försök med ”affischering” på olika ställen för att informera om sommarbridge med avsikt att attrahera bridgespelande sommarbesökare.
En ny nybörjarkurs startar 8 sept. Annonsering kommer att ske i Lokaltidningen och i HD på Höganässidan.
Vi konstaterade att städningen av lokalen, fungerar tillfredsställande men att vi behöver fler volontärer som hjälper till. (Entré och toaletter städas av inköpt städtjänst)
Tyvärr måste vi konstatera att vi ännu inte lyckats få större deltagande på måndagsbridgen. Därför förnyar vi invitationen till att spela även på måndagar.
Nästa styrelsemöte äger rum 11/7 -22
Göran Sandström