Årsmöte 2022

Kronhusklubben har årsmöte onsdagen den 26 januari 2022 kl 20.00, dvs i pausen under kvällens spel.
Varmt välkommen