Parprofil Mattson-Blekemo

  • Johannes Mattson och Carl Blekemo

Namn: Johannes Mattson och Carl Blekemo

Grundsystem: 5542, naturligt.

Filosofi: Hårda spärrar, sunda inviter och hårda pålägg.

Partnerskapet: Vi är ett nytt par som har budtränat och spelat mycket över BBO men inte så mycket i verkligheten.

Framgångar: Inga större framgångar i den internationella arenan.

Uppladdning inför JEM: Sovit mycket, budtränat och övat på färgbehandlingar.

Mål med JEM: Lära oss så mycket som möjligt och få guld!

Saker du inte visste om oss:
Carl: jag har två kattungar hemma.
Johannes: jag har spelat innebandy i Finland.