Styrelseprotokoll från mötet den 23 maj 2018.

Styrelseprotokoll från mötet den 23 maj 2018.