Styrelseprotokoll från mötet den 22 aug. 2018.

Styrelseprotokoll från mötet den 22 augusti 2018.