Styrelseprotokoll från mötet den 18 febr 2019.

Styrelseprotokoll från mötet den 18 febr 2109.