Styrelseprotokoll från mötet den 1 nov 2018.

Styrelseprotokoll från mötet den 1 nov 2018.