Noteringar på Hallandsträffen 21-08-08

I söndags avklarades Hallandsträffen. I följande dokument finns en sammanfattning av det som avhandlades.

Noteringar från Hallandsträffen