Minnesanteckningar från Hallandsträffen

I helgen genomfördes Hallandsträffen.

Sisu var där och informerade om sin verksamhet/stöd till föreningslivet.

Där slogs bland annat nästa års spel/aktivitetsprogram fast.

För mer information om vad som avhandlades på mötet, klicka på filen nedan.