Kallelse till Årsmöte 211010 9.30

Representanter för klubbarna i Halland kallas till årsmöte söndagen den 10 oktober 2021 kl. 9.30 i Hotell Vesterhavet, Falkenberg

Officiell inbjudan (pdf)

Dokument som hålls tillhanda:

Dokument
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Saldolista
Revisionsberättelse
Fastställt tävlingsprogram 21/22
Budgetförslag 21-09-01 - 22-08-31