Hallandsträffen den 15 april 2018.

Minnesanteckningar och förslag på spelprogram 2018/2019 från Hallandsträffen den 15 april 2018.