Byte av ordförande i Hallands Bridgeförbund

Per Fåhraeus lämnar över ordförandeposten till Peter Krug
Ett varmt tack framfördes på årsmötet till Per som har tagit ett stort ansvar för HBF och som verkat både som ordförande och sekreterare under det senaste året