Anna-Britta glänste och vann.

Årets första individuella tävling svepte Anna-Britta hem
lekande lätt.
Andra- och tredjeplatsen togs om hand av Bengt respektive
Klas-Göran.