Speciella tävlingar

Onsd13 april äggtävling
17 maj inbjudna damer
20 september barmometer
1november Mårtenstävling
29 november mixed