Inställd bridge

Tyvärr måste vi ställa in bridgen den 18 januari pga många avanmälningar.Vi ses den 15 februari,
Styrelsen