Britta Åkerblom-Nilsson och Jan Nilsson blev 2:av 423 par