Workshops på riksstämman 2021

Riksstämman förlöpte utan större överraskningar. Smile Om detta kan ni läsa på Svensk Bridges Hemsida.
På lördagen efter stämman påbörjade workshop passen. Vi gick runt i grupper och rubriken på varje stopp var ord som vi sedan skulle diskutera.

Stolthet som förmedlar glädje, hur trevligt vi har när vi spelar, sociala aspekten, egna och andras resultat mm. Alltså att vi med den positiva inställning till Bridgen och vår klubb, skulle kunna sälja in det till vänner och bekanta och även den yngre generationen och med det kanske locka fler som skulle kunna tänka sig att testa på Bridgen.

Synlighet Vi måste synas mer! Till exempel bättre skyltat på klubben, bil reklam och försöka på alla sätt att få tidningar att intressera sig, även gratistidningarna är ett exempel på hur man med små medel kan få reklam för bridgen. Använda Facebook, blogga eller göra reklam för hemsidan så fler går in och tittar.

Tävling för alla Att förändra och variera utbudet på tävlingar i klubben och ha mer HCP tävlingar även introducera lagspel för dom nya spelarna. Det finns massor av alternativ om man sätter sig ner och tar hjälp av andra klubbar tex.

Rekrytering Här händer det redan saker. Det har startats en senior kommitté som leds av Birgitta Lagnell. Framgent kommer det att finnas en senioransvarig i varje distrikt för att kunna nå 50+. Rekryteringskedjan där kan man som klubb kan få hjälp med rekryteringsförslag. Vikten av att behålla de spelare som redan finns tex genom att ringa och hålla kontakt med de som inte dyker upp etc.

Live Bridge Viktigt att få våra medlemmar tillbaka till klubbarna. Även om vi kan fortsätta i viss mån med Real Bridge eller BBO så för klubbarnas överlevnad är det viktigt att vi återgår till de gröna borden. Tex starta upp nybörjarkurser, (samarbeta mera med andra klubbar genom att ha gemensamma kurser) eller fortsättningskurser mm. Det finns säker massor man kan göra.

Engagemang Det är så viktigt att klubbarna engagerar sig i medlemmarna och hitta eldsjälar som i sin tur kan engagera andra att få klubben att blomstra. Distrikten och Svensk Bridge kan ställa upp bara man ber om hjälp.

Kontentan Det handlar i slutändan om att ovanstående måste börja implementeras om vi ska överleva och få tillbaka våra medlemmar och rekrytera fler.

VI ÄR ENDAST EN GENERATION FRÅN VÅR UNDERGÅNG!
( Citat från Eva Abragi)