Årsmöte 2021

Årsmötet kommer att hållas i Sandviken 2021-10-10 i samband med DM-tävlingen i HighLow.

Årsmötesdokument Länk
Årsmötesprotokoll lördagen den 10 oktober 2021 1
Årsberättelse för verksamhetsåret 2021 2
Årsberättelse från tävlingsansvarig 2021 3
Resultatrapport för verksamhetsåret 2021 4
Balansrapport för verksamhetsåret 2021 5
Budget för verksamhetsåret 2021/2022 6
Kallelse till årsmötet 2021 7
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 8
Röstlängd för årsmötet 2021 9
Fullmakt till årsmötet 2021 10