Forum » Tävlingsledare och domslut » Öppnade med tre ruter hade 15hp

Öppnade med tre ruter hade 15hp

7 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Christer Zetterlund
Bild för Christer Zetterlund
Öppnade med tre ruter hade 15hp

Min partner öppnade med tre ruter jag alert och förklarade 7ruter under öppningsstyrka, våra motståndare såg han hade mycket mer. Han hade 15hp tillkallade tävlingsledare straffet var en varning och tillsägelse nästa gång något straff. Vart det rätt eller skulle det vara något annat straff MvhChrister

Joakim Nordlindh

Under förutsättning att din förklaring är korrekt och ni inte har annan överenskommelse så har inget fel begåtts, man får bjuda fel både av misstag och avsiktligt utan att bryta mot några regler.

Lars-Göran Larsson

Om man med ”varning och tillsägelse” 1) menar något som liknar gult kort i fotboll, är det felaktigt av TL. Joakim N förklarar varför. Har man inte brutit mot någon lag eller regel, inkl etiska föreskrifter kan man inte få varningar.
Allt under förutsättning att ingen överenskommelse fanns som avviker mot den gjorda förklaringen - varken muntlig, skriftlig eller indirekt medveten överenskommelse. Det är liksom kärnan i bridgelagarna.
Men eftersom både TL, motpelarna och framförallt du som partner nu sett avvikelsen är den olämplig att upprepa inom överskådlig tid eftersom det då tenderar att bli en indirekt känd överenskommelse, vilket i så fall måste deklareras eller komma motspelare till känna.
.
1) Däremot var det ju korrekt av TL att informera er om saken och det kan kanske kallas tillsägelse.

Lars-Göran Larsson

Jag skulle för själv kunna tänka mig en situation då jag öppnar med 3ru och ”15 hp”.
Partävling i tredje han i zon mot ozon och korten:
D / Dx / EKDknxxx / knxx
även om jag inte påstår att det skulle vara ett rekommenderat bud eller bra bud - men som exempel i sammanhanget. Och möjligen tänka sig för att kalla spärrhänder ”under öppning” om det uppfattas som max 11 hp och istället ange ungefär antal stick (å andra sidan ska man förklara ”under öppning” om båda spelarna kommit överens om just det).

Torbjörn Gustavsson

Domslutet verkar inte vara korrekt. Jag tycker vi bör skilja på två fall:
1. TL bedömer att spelaren bjöd fel ”med flit”. Inget lagbrott, men TL bör påpeka att om spelaren gör det igen, så att partnern lär sig att handen kan innehålla 15 hp, måste spelarna i fortsättningen deklarera, alertera och förklara det.
2. TL bedömer att spelaren är nybörjare och inte riktigt lärt sig. Då bör TL bara vänligt förklara för motståndarna att inget lagbrott har begåtts och att alla varit nybörjare någon gång.

Lars-Göran Larsson

Medhåll (igen). Speciellt punkt 2 (därför la jag mig i frågan utan att ha TL-licens). Att Christer använder ordet ”straff” gör att jag vänder mig mot ”domslutet” och hoppas det är en feltolkning från hans sida. Om man inte är rutinerad är det desto viktigare hur TL uttrycker sig.

Björn Westling

Christer Zetterlund skrev:


Min partner öppnade med tre ruter jag alert och förklarade 7ruter under öppningsstyrka

Varför alerterade du det?

Logga in för att kommentera