Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1505 Otillåten information i Div 2

LK 1505 Otillåten information i Div 2

3 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1505 Otillåten information i Div 2

kn965
KD1092
106
62
842
kn873
Dkn82
94
K1073
E
EK54
10873
ED
654
973
EKDkn5
13
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
Pass
1 1
1NT
2
Pass
3
Pass
3
Pass
3
Pass
Pass
Pass
1 alert Naturligt eller Sangkomplement

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
1 visar NT-komplement eller äkta
Nord hade glömt att 2 inte var transfer

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
TL, dömde att 3 skulle spelas med tre straff. Enl.16 b + 21, a

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck ÖV
Nord har bjudit 2 menat som överföring till . I flera andra situationer har NS överföringsbud efter inkliv/D. Eventuellt kan nord trott att det var partnern som hade öppnat med 1 NT. Enligt systemet är 2 ett naturligt bud i det aktuella läget.
Både 2 och 3 bjöds efter tydliga tankepauser. ÖV anser att nord kan ha kommit på sitt felbud med hjälp av den uteblivna alerten. Juryns motivering att nord tolkade 3 som en bra hand med -stöd är inte trolig eftersom nord då skulle alerterat, vilket inte gjordes. Rimligtvis borde nord då ha tolkat 3 som ett naturligt bud, dvs en svitad hand med båda lågfärgerna. Att bjuda om sin 5-korts (som man redan visat) i stället för att preferera partnerns lågfärger kan ha valts p g a otillåten information (OI).

Dessutom kan tankepauserna på 2 och 3 gett syd OI som kan antyda att nord kan ha missat systemet. 3 kan tyda på det. 3 från nord borde visa -färg/-honnörer tillsammans med ruterfärgen och invit+ till utgång. Varför då bjuda 3 och inte 3 NT (håll i spader), 4 (avslag) eller 5 (accept). ÖV anser att NS utan OI omöjligt kan hitta spaderanpassningen (sp är fjärde färg) utan snarare hamnar i något dubblat kontrakt på 4-5-läget som kostar minst 800

Andra sidans synpunkter: Väderstreck NS
Jag ( Nord) har försökt bjuda min hand så korrekt som möjligt

Juryns beslut med domslut och motivering
Om N anser att 2 är transfer kan 3 visa stöd i varpå N ej kan säga pass på 3. (Enligt deras NT-system visar budet 3 2korts och 4-stöd i och max). N slår då av med 3 varpå S bjuder ett märkligt bud. Nu inser N att något gått fel och passar. Att S skulle vilja göra en slaminvit i detta läge med 3S förefaller osannolikt.
N har bjudit fel, men ingen OI har utnyttjats
Juryn anser inte att NS har dragit nytta av regelbrottet. Öst klev in med 1NT efter öppningen, varför att passa på 3S anses fullt rimligt i denna budgivning enligt lag 16B.

Lagkommissionens svar

Nord har otillåten information på grund av Syd inte alerterade 2. Det innebär att när Nord ska bjuda över 3 så får han bland logiska alternativ inte välja ett bud som kan vara påverkat av den otillåtna informationen.

Syd har med sitt öppningsbud visat sangkomplement eller naturlig öppning. Det finns utrymme för Syd att ha en spelstark svitad hand även efter sanginklivet. Att 3 skulle visa hjärterstöd verkar rimligt när det är klarlagt att Syd har en sanghand. Det är dock inte klarlagt i den aktuella situationen. I den aktuella budsekvensen borde 3 snarare visa en spelstark svitad hand.

Om 3 visar en svitad hand med längd i lågfärgerna så har Syd alltid minst 6 (vi kan inte se några händer där man bjuder 3 på bara 5-4). Det innebär att preferera klövern är ett logiskt alternativ till 3.
Den otillåtna informationen indikerar både pass (för minska skadan) och 3 vilket innebär inget av dessa bud är tillåtna att välja. Om Nord tror att Syd har en svitad med lågfärgerna kommer han troligen välja att bjuda 4.

Det är inte helt enkelt att fastställa vilket slutbudet kommer att bli om Nord bjuder 4. Det finns flera möjligheter till slutbud. Syd kan tillsammans med andra bud tänkas bjuda både 4 och 5 över 4♣. Om slutbudet kommer bli 5 kommer det vara självklart för Öst-väst att dubbla men 4 bedöms inte Öst-väst kunna dubbla varje gång. För att skipa rättvisa har därför LK valt utdöma en viktad score.

Nord-syd bedöms 2/3 komma i kontraktet 5x-6 -1700 innebärande 17 IMP x 2/3 = 11,3 IMP
Nord-syd bedöms 1/6 komma i 4x-4 -1100 innebärande 14 IMP x 1/6 = 2,3 IMP
Nord-syd bedöms 1/6 komma i 4-4 -400 innebärande 5 IMP x 1/6 =0,8 IMP

Sammanlagt innebär det att Öst-väst med avrundning till förmån för den ickefelande sidan vinner 15 IMP på brickan

LK godkänner överklagandet och utdömer en viktad score som innebär att Öst-väst vinner 15 IMP på brickan.

Tillämpliga lagar 12C och 16B.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Henrik Johansson.

Svenska Bridgeförbundets Lagkommission

Christer Grähs, ordf

Ola Brandborn

Diagrammet över budgivningen verkar vara fel

Tommy Andersson
Bild för Tommy Andersson

Ola Brandborn skrev:


Diagrammet över budgivningen verkar vara fel

Lite fel i inmatningen. Fixat nu

Logga in för att kommentera