Forum » Tävlingsledare och domslut » LK1503 Felaktig förklaring i silvertävling

LK1503 Felaktig förklaring i silvertävling

1 inlägg / 0 nya
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK1503 Felaktig förklaring i silvertävling

kn97
965
10764
kn65
D1032
K1082
D2
K108
Dkn43
EKkn5
ED943
EK8654
E7
983
72
6
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1
2
Pass
2NT 1
Dbl
3 2
Pass
4
4NT
Pass
5
Dbl
Pass
Pass
Pass
1 Stenbergs” ”2: Max med singel

Resultat 5 Dbl -500

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse:
Ö bjöd 2 NT som i deras system betyder Stenbergs. V svarade 3 som alerterades och betydde kort ruter och maxhand. Öst bjöd 4 ,så ansåg Syd att om Väst var kort i så bord N ha kort i . S bjöd då 4 NT som skulle visa en obalanserad hand typ 0445. N bjöd 5 som Ö dubblade. Efter spelet visade det att V hade haft 3 kort i och att inte uppfattat 2 NT som Stenbergs. S hade inte bjudit 4 Nt om V bjuder korrekt efter systemet.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
V och Ö var inte överens om att fortsatt budgivning efter 2. Om S får korrekt information kommer S inte bjuda 4 NT utan dubblar 4. Jag dömde brickan till 4 X -1 +200 enl lag 75 felaktig förklaring.

Juryns beslut med domslut och motivering:
Ö/V hade en överenskommelse att spela skrot . Väst bjöd fel. Ingen felaktighet förekom så spelat resultat står.

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck N-S
Ö förklarade att 3 visade singel , efter spelet säger Väst att sådan överenskommelse inte fanns då Öst passat i förhand. Då Öst bjöd 4 på V 3 med singel är det troligt att han inte har Q , Vilket då innebär att N mycket kan ha Qxxxx i samtidigt som 4 bör gå hem. Vid bordet sade V att de inte hade denna överenskommelse efter förhandspass.

Andra sidans synpunkter: Väderstreck ÖV
Vi hade en överenskommelse om att 2NT var stenbergs 13+(10+ efter förhandspass) svar enligt Skrot. Där visar 3 visar max och singel . Detta hade V glömt bort då han bjöd 3 för att störa motståndarna. Vi hade gått igenom denna situation på väg till tävlingen. Detta gäller på alla inkliv på 1/2 läget.

Lagkommissionens svar
Tävlingsledaren skall förutsätta felaktig förklaring snarare än felaktigt bud, om det saknas bevis för motsatsen.
Det är den felande sidan som ska kunna bevisa att förklaringen är korrekt och budet är felaktigt. Den felande sidan kan inte styrka sin överenskommelse via skriftliga överenskommelser eller annan likvärdig bevisning.

Det innebär att ärendet ska behandlas som om det har varit en felaktig förklaring. Om Syd hade fått en korrekt förklaring så hade det varit mindre attraktivt att bjuda 4NT.

Det innebär att Nord-syd har lidit skada på grund av den felaktiga förklaringen. Om Syd får en korrekt förklaring så kommer Syd oftast välja att säga pass. Det finns dock en möjlighet att Syd väljer att dubbla 4♠.

För att hänsyn till flera olika tänkbara utfall utdömer lagkommissionen en viktad score 4♠ X-1 25 % och 4♠ -1 75%.

Det innebär att lagkommissionen godkänner överklagandet.

Tillämpliga lagar 12C, 75B och C.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Sven-Olov Flodqvist.

Svenska Bridgeförbundets Lagkommission

Christer Grähs, ordf