Forum » Tävlingsledare och domslut » Lagar för tävlingsbridge 2017

Lagar för tävlingsbridge 2017

8 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Jan Eric Larsson
Bild för Jan Eric Larsson
Lagar för tävlingsbridge 2017

Hej!

Nu finns en första version av de nya bridgelagarna i svensk översättning. Länken till dokumentet finns här:

http://www.svenskbridge.se/node/14078

Det är undertecknad som gjort översättningen, med stor hjälp av en grupp av elittävlingsledare.

Den nya översättningen kommer att ligga ute till påseende under sommaren. Planen är att den ska godkännas och att de nya lagarna träder i kraft den 1 september 2017.

Om ni har frågor, ändringsförslag eller åsikter, går det bra att kontakta mig, Jan Eric Larsson, jel@svenskbridge.se. Senaste dag för kommentarer är 31 juli.

Björn Ohlsson

LAG 93 - TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID ÖVERKLAGANDE
B. Tävlingsjury finns tillgänglig
1. Den ansvariga tävlingsledaren ska behandla och avgöra de delar av överklagandet som gäller
rena lagfrågor. Tävlingsledarens beslut kan överklagas hos tävlingsjuryn.

Den ansvariga tävlingsledaren måste väl ha avgjort de rena lagfrågorna innan man kan överklaga.

/B

Jan Eric Larsson
Bild för Jan Eric Larsson

Björn Ohlsson skrev:


Den ansvariga tävlingsledaren måste väl ha avgjort de rena lagfrågorna innan man kan överklaga.

Så är det naturligtvis. Den engelska lagtexten upprepar många självklarheter helt i onödan. Men jag har försökt vara noggran med att översätta innehållet i lagarna så troget som möjligt, inte att försöka förbättra det.

När det gäller språk och stil har jag inte varit alls lika trogen mot den stil som finns i den engelskspråkiga versionen (eller mot den gamla svenska översättningen), utan valt ett enklare och moderna språkbruk.

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Det behöver faktiskt inte alls vara så.

På en bronstävling på festivalen har vi 8-10 TL som mest. En (1) av dessa är ansvarig TL (DIC) men hen kommer ju definitivt inte att ha varit inblandad i eller avgjort varje domslut som övriga TL tar.

Om någon av de andra TL tar ett domslut som är ren lagtillämpning och spelaren inte är nöjd överklagas TL’s beslut till Ansvarig TL. Först när Ansvarig TL har sagt sitt kan beslutet överklagas till nästa instans.

Björn Ohlsson

Är ”ansvarig TL” definierat? Oavsett så är ordvalet mindre lyckat. Huvudtävlingsledare vore bättre.

/B

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Så du tror inte att man kan misstolka huvudtävlingsledare med den engelska termen Head TD då…det är nämligen inte alls samma sak.

Ola Brandborn

Övriga TLs får väl benämnas som oansvariga tävlingsledare Smile

Skämt åsido, man kan förtydliga genom att skriva precis som Henrik skrev, Ansvarig Tävlingsledare vs ansvarig tävlingsledare….

Jan Eric Larsson
Bild för Jan Eric Larsson

I bridgelagarna använder man begreppen tävlingsledare och medhjälpare. Det borde i praktiken matcha ganska bra med det som sker i tävlingar med flera TL. Men detta ska inte förtydligas i lagtexten. Om det finns ett behov av förtydligande borde detta ligga i tävlingsbestämmelserna för bridgefestivalen.

Logga in för att kommentera