Revoke

38 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg

Sidor

Mikael Thulin

Henrik, vad gäller om en träkarl påpekar en etablerad revoke under spelets gång?

Sidor

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Mikael Thulin skrev:


Henrik, vad gäller om en träkarl påpekar en etablerad revoke under spelets gång?

Det beror på om träkarlen har uppfört sig som han ska eller inte. Rätten till korrigering enligt 64A försvinner normalt sett inte (om inte träkarlen har brutit mot bestämmelserna i 42A2), men träkarlen skall bestraffas (lämpligen 25% av toppen på en bricka eller 1VP)

Sidor

Leif Malvefors
Bild för Leif Malvefors

Vad menas med ”att uppföra sig”?

Sidor

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Leif Malvefors skrev:


Vad menas med ”att uppföra sig”?

Att han inte bryter mot lag 43A2…

LAW 43 - DUMMY’S LIMITATIONS
Except as Law 42 allows:
A. Limitations on Dummy
1. (a) Dummy may not initiate a call for the Director during play unless another player has
drawn attention to an irregularity.
(b) Dummy may not call attention to an irregularity during play.
(c) Dummy must not participate in the play, nor may he communicate anything about the
play to declarer.
2. (a) Dummy may not exchange hands with declarer.
(b) Dummy may not leave his seat to watch declarer’s play of the hand.
(c) Dummy may not look at the face of a card in either defender’s hand.
3. A defender may not show dummy his hand.
B. If Violation Occurs
1. Dummy is liable to penalty under Law 90 for any violation of the limitations listed in A1 and
A2.
2. If dummy, after his violation of the limitations listed in A2:
(a) warns declarer not to lead from the wrong hand, either defender may choose the hand
from which declarer shall lead.
(b) is the first to ask declarer if a play from declarer’s hand constitutes a revoke, declarer
must substitute a correct card if his play was illegal, and the provisions of Law 64 then
apply as if the revoke had been established.
3. If dummy after his violation of the limitations listed in A2 is the first to draw attention to a
defender’s irregularity, there is no immediate rectification. Play continues as though no
irregularity had occurred. At the end of play if the defending side has gained through its
irregularity the Director adjusts only its score, taking away that advantage. The declaring
side retains the score achieved at the table.

Sidor

Leif Malvefors
Bild för Leif Malvefors

Efter att jag läst hela uppföringskoden för en träkarl så har väl alla träkarlar brutit mot någon av dessa regler.
Ofta man hör detta.
Inga klöver partner?
Du är inne på handen.
Du är ute på bordet.
Du har markerat fel.
Det är vårt stick.
Osv osv.

Sidor

Lars Adie

Leif Malvefors skrev:


Efter att jag läst hela uppföringskoden för en träkarl så har väl alla träkarlar brutit mot någon av dessa regler.
Ofta man hör detta.
Inga klöver partner?
Du är inne på handen.
Du är ute på bordet.
Du har markerat fel.
Det är vårt stick.
Osv osv.

Allt det är saker träkarlen får göra.

LAG 42 – TRÄKARLENS RÄTTIGHETER
A. Absoluta rättigheter
1. Träkarlen har rätt att, i tävlingsledarens närvaro, lämna information om vad som hänt och vad lagarna säger.
2. Träkarlen kan hålla räkning på antal vunna och förlorade stick.
3. Träkarlen spelar korten enligt spelförarens direktiv och ser till att träkarlens hand följer färg
(se Lag 45F om träkarlen antyder ett spelsätt).
B. Villkorliga rättigheter
Träkarlen har även rättigheter, som kan förloras vid brott mot Lag 43.
1. Träkarlen får fråga spelföraren (men inte en motspelare) när denna inte följer färg, om spelföraren har kort i den spelade färgen.
2. Träkarlen får försöka förhindra fel.
3. Träkarlen får dra uppmärksamheten till ett fel, men inte förrän given är färdigspelad.

Sidor

Leif Malvefors
Bild för Leif Malvefors

Det låter bra det Lars.

Sidor

Logga in för att kommentera