Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1606(SM par semi)

LK 1606(SM par semi)

76 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg

Sidor

Göran Linerudt

Jag har bara skummat igenom diskussionen så kanske är min fråga inte relevant. Men jag ser ingen som helst anledning att plaska ner AK i ruter om damen kommer till höger? Oavsett frågor och svar vid bordet så verkar det högst osannolikt att någon lägger Ru Q från Qxxx. Speciellt när SF i detta fall även visat ruter.

Sidor

Mikael Westerlund
Bild för Mikael Westerlund

Ja, hade spelföraren 10,9 i på handen så är det ett vidrigt beteénde i mitt tycke. Men hade 10 legat på bordet så hade jag kunnat förstå tanken med frågan i alla fall.

Lycka till med bridgen
/Mikael Westerlund

Sidor

Björn Westling

Per Leandersson skrev:

Vi lägger högsta kortet från 3 intilliggande och lägsta kortet från 2 intilliggande när vi Splittar honnörer. Om vi med säkerhet vet att det är en färg som partnern inte kan var intresserad av så lägger man valfritt kort.

/Per

Så om man i har KDJ i en färg så spelar man alltså med den överenskommelsen normalt K.
Det normala är ju att man lägger J från en sådan kombination, och det är väl den outsagda överenskommelse som de flesta har. Skulle kungen komma så skulle jag automatiskt anta att damen inte sitter på den handen, förutsatt förstås att det inte är en situation där falsecard ofta förekommer.

Jag har hittills inte begripit att man måste fråga hur de spelar på, men tydligen måste man göra det, eftersom man ju inte får alertera påspel.

Sidor

Jan Eric Larsson
Bild för Jan Eric Larsson

Hej, alla!

Det som gjorde att ÖV förlorade detta fall är att de först svarade och angav en överenskommelse, och sedan, efter spelet, ändrade sig och sade att de inte hade någon överenskommelse. Detta gör att de har givit en felaktig förklaring och kommer att dömas ner.

Om de hade svarat korrekt från början så hade de inte blivit neddömda, oavsett vilket svar de givit och om de spelat så eller inte.

En klurig och lagkunnig spelare kan ge sig själv dubbla chanser i spelföringen genom att fråga och hoppas få osäkra eller felaktiga svar. Det är tyvärr en konsekvens av att man får fråga om motståndarnas konventioner. Men hur skulle lagarna vara i stället?

Sidor

Göran Linerudt

Hej
Jag är inte bra på att formulera lagar. Men personligen tycker jag att det borde finnas stipulerat att frågan alltid måste vara relevant för ett eget avgörande i spelet. Annars blir frågan bara en extra chans om motståndarna svara otydligt.

Häpp!
Göran

Sidor

Ola Brandborn

Göran Linerudt skrev:


Hej
Jag är inte bra på att formulera lagar. Men personligen tycker jag att det borde finnas stipulerat att frågan alltid måste vara relevant för ett eget avgörande i spelet. Annars blir frågan bara en extra chans om motståndarna svara otydligt.

Häpp!
Göran

Man skulle kunna kräva att den som frågar ställer ”väldigt snälla” frågor. Typ, hade Per ställt frågan
  • ”Har ni några överenskommelser hur ni splittar honörer?”, så hjälper han ÖV att inte försäga sig, där är svaret Ja, Nej, eller Nej, men…

Jämfört med frågan

  • ”Hur splittar ni honnörer?”, som man instinktivt försöker hjälpa till med att förklara hur man tror man spelar i stället för att svara ”inga överenskommelser.”

Sidor

Björn Sörling

”Har ni diskuterat hur ni splittar honnörer?”

Sidor

Philip Berggren

Göran Linerudt skrev:


Hej
Jag är inte bra på att formulera lagar. Men personligen tycker jag att det borde finnas stipulerat att frågan alltid måste vara relevant för ett eget avgörande i spelet. Annars blir frågan bara en extra chans om motståndarna svara otydligt.

Häpp!
Göran

I de nya lagarna har detta problem adresserats och man får inte ställa en fråga enbart för att få ett felaktigt svar av sin motståndare.

Däremot har det alltid varit så att om du ställer frågor som saknar bridgemässiga skäl kommer du att riskera att bli nerdömd. T.ex. du har AQJTx på bordet till Kxx och motståndarna spelar ut en hacka i färgen. Nu börjar du fråga om utspel från honörer vilket naturligtvis du vet att det inte kan vara så frågan är enbart till för att vilseleda om honörers placering.

Sidor

Björn Westling

Ola Brandborn skrev:

  • ”Har ni några överenskommelser hur ni splittar honörer?”, så hjälper han ÖV att inte försäga sig, där är svaret Ja, Nej, eller Nej, men…

Ett problem:
Jag har inte med någon enda partner någon direkt överenskommelse, men titta på följande exempel:

jag spelar ut något mellankort, toppen av ingenting, och bordet lägger nian som är dess högsta kort, partner lägger knekt och spelföraren vinner med ess.
Vi har ingen överenskommelse, men trots det så vet jag (eftersom man spelar precis som typ 99,99% av alla bridgespelare) att spelföraren har tian, eftersom partner ju normalt lägger tian från JT, och från DJT, och även från KDJT.

Jag kan förstås inte dra samma säkra slutsatser av vem som har dam eller kung, men om partnern skulle ha dessa båda så lägger han förstås knekten.

Så, svaret på frågan ”Har ni någon överenskommelse” är ”Nej” eftersom man inte har någon uttalad överenskommelse, men ”Ja” eftersom man ju inte lägger honnörer slumpmässigt i normalfallen.

Sidor

Ola Brandborn

Så, svaret på frågan ”Har ni någon överenskommelse” är ”Nej” eftersom man inte har någon uttalad överenskommelse, men ”Ja” eftersom man ju inte lägger honnörer slumpmässigt i normalfallen.

Ja, och det är ju precis det som det här domslutet handlar om: Spelföraren har ställt en fråga som ÖstVäst har försökt förklara hur hen tror sig veta att paret spelar, trots att de inte hade en explicit överenskommelse, och sedan blir ÖstVäst bortdömt för detta. Det är ju detta som är så upprörande, att man blir neddömd bara för att man försöker hjälpa till.
Det aktuella domslutet gör ju att jag kommer svara ”ingen överenskommelse” på väldigt många frågor framöver.

Sidor

Björn Sörling

Problemet är att om TL hela tiden ska döma som om alla felaktiga förklaringar skulle tolkas som om fi ”försökte hjälpa till” blir det hela helt ohållbart.

Det sagt, så är det underligt att inte ÖV-paret i fråga skulle ha en implicit överenskommelse hur honnörer splittas - de har bevisligen spelat så många brickor ihop så att de tagit sig till en SM-semifinal.

Sidor

Sture Rundgren

Helt idiotiskt domslut av LK, hur kan bara fundera på att döma så? Kanske dags att byta ut dem.

En mening i detta inlägg har modererats i form av att det tagits bort då det innehöll anklagelser om jäv utan att någon form av belägg för detta presenterades.
Roger Wiklund/Moderator

Sidor

Göran Linerudt

Hela poängen på den här brickan är ju egentligen inte HUR man ställer frågan. ATT man över huvudtaget ställer frågan och sedan spelar som beskrivits förbryllar mig. Vad kan högern ha när Q kommer och man själv har T9 i färgen efter svaret ” högsta från tre och lägsta från två” ?????

Sidor

Lars-Göran Larsson

Björn Westling skrev:

Ett problem:
Jag har inte med någon enda partner någon direkt överenskommelse, men titta på följande exempel:

jag spelar ut något mellankort, toppen av ingenting, och bordet lägger nian som är dess högsta kort, partner lägger knekt och spelföraren vinner med ess.
Vi har ingen överenskommelse, men trots det så vet jag (eftersom man spelar precis som typ 99,99% av alla bridgespelare) att spelföraren har tian, eftersom partner ju normalt lägger tian från JT, och från DJT, och även från KDJT.

Jag kan förstås inte dra samma säkra slutsatser av vem som har dam eller kung, men om partnern skulle ha dessa båda så lägger han förstås knekten.


(utvikning från ämnet som nog egentligen handlade om frågans berättigande - inte svaret/förklaringen)
Jag håller med Björn. Men jag undrar om tidigare inlägg delvis kan ha ett mindre missförstånd om läget med ”splittrade honnörer”. När partnern spelar ut första kort i ett stick gör jag som du. Men det påminner mig om en överenskommelse som jag hade med en ordinarie partner för 25 år sedan, då vi försökte ha god koll. En regel sa ”Om träkarlen spelar ut första kort i ett stick och om vi omotiverat (?) hoppar upp (bekänner) med en honnör tillåts vi bekänna med högsta från ex vis KDkn(10) och lägsta från två intilliggande. Observera ordet ”tillåts”. Med det menas om vi tror att partnern kan ha nytta av att känna till den lite ovanligare styrkan vi har. Kanske en bra överenskommelse, rätt utnyttjad. Bedöm själv.

Sidor

Lars-Göran Larsson

Göran Linerudt skrev:


Hela poängen på den här brickan är ju egentligen inte HUR man ställer frågan. ATT man över huvudtaget ställer frågan och sedan spelar som beskrivits förbryllar mig. Vad kan högern ha när Q kommer och man själv har T9 i färgen efter svaret ” högsta från tre och lägsta från två” ?????


Bra summerat! Om det inte är en nybörjare med missförstånd är frågan helt omotiverad, enligt mitt sätt att se på bridge.

Sidor

Logga in för att kommentera