Forum » Tävlingsledare och domslut » Utspel utom tur med twist

Utspel utom tur med twist

7 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Björn Westling
Utspel utom tur med twist

Väst blir spelförare. SYD spelar ut ett kort utom tur med bildsidan upp, på vilket väst spelar på ett kort.

TL dömer att västs påspel innebär att utspelet godkönts. Träkarlen läggs upp och spelföraren får ändra sitt påspelade kort. Är det korrekt dömt?

Lars-Göran Larsson

Lag 54A säger efter utspel från fel hand med bildsidan upp:
1) att spelföraren har valet vem som ska bli spelförare men som i ditt fall har han godkänt utspelet genom att visa ett eller flera kort.
2) Därmed blir väst träkarl, lägger upp alla kort och spelet fortsätter.
.
3) Jag antar - västs först visade kort anses inte spelat (för det är spelföraren som spelar träkarlens kort).

Lars-Göran Larsson

Tilläggas kan, att om väst inte visat ett eller flera kort, kunde det blivit som det dömdes (eller alternativt - inte godkänt visat kort av syd som första utspel, med andra följder)

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Det finns inget automatiskt rätt svar på den här frågan, vi kan hamna i 54A (väst blir träkarl) eller vi kan hamna i 54B (väst har godkänt utspelet). Det beror på vad väst trodde han sysslade med när han spelade ett kort.

Om vi hamnar i 54A och väst blir träkarl är inget kort spelat utan spelföraren öst begär ett kort från bordet efter att väst lagt upp hela sin hand. Om vi hamnar i 54B så lägger öst upp sina kort på bordet och västs kort är spelat och får inte ändras.

Edit:Rätt svar på frågan i OP finns givetvis, nej det var inte rätt dömt.

Lars-Göran Larsson

Intressant. Jag vet att du kan detta, så ifrågasätter inte. Men kan du vara vänlig att förtydliga i hur man kan hamna i 54B med tanke på vad som står i 54A ”om väst visat ett eller flera kort…”. Vad ska väst ”trott han sysslade med” för att hamna i 54B? Blivit förvirrad av det felaktiga utspelet kanske?

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Lars-Göran Larsson skrev:


Intressant. Jag vet att du kan detta, så ifrågasätter inte. Men kan du vara vänlig att förtydliga i hur man kan hamna i 54B med tanke på vad som står i 54A ”om väst visat ett eller flera kort…”. Vad ska väst ”trott han sysslade med” för att hamna i 54B? Blivit förvirrad av det felaktiga utspelet kanske?

Du måste läsa hela lagtexten LG, det står inte ”om väst har visat ett eller flera kort” det står” Om väst börjar lägga upp sina kort, och därigenom visar ett eller flera kort”. Om hans avsikt var att spela på ett kort på det felaktiga utspelet så har han inte börjat att lägga upp sina kort utan han har just spelat på ett kort, vilket enligt lag 53 godkänner utspelet och då hamnar vi i 54B.

Det skulle ju kunna hända att väst tappar ett kort efter utspelet, eller lägger ifrån sig sina kort för att skriva i privatprotokollet och råkar lägga dem så man ser bildsidan uppåt på understa kortet. Inte någon av dessa handlingar skulle innebära att man har börjat lägga upp sina kort så även om ett kort är visat så blir inte väst träkarl.

Lars-Göran Larsson

Ja, ja … men det är det vi har dig till, Henrik. Förtydliga för mindre vetande och slarvläsande.

Logga in för att kommentera