Forum » Ruter och Bridgemate » Om flyttschemat har fel brickor

Om flyttschemat har fel brickor

1 inlägg / 0 nya
Björn Westling
Om flyttschemat har fel brickor

Detta händer antagligen bara om man själv matar in ett flyttschema och då råkar göra fel på brickorna.

Det inträffade att ett flyttschema ansåg att i en barometer under rond 5 skulle ett bord spela bricka 9-10, och resten av borden skulle spela brickorna från rond 9, dvs bridgematen trodde att de skulle spela 17-18.

Går det att lösa detta så att man kan själv mata in resultat för bricka 9-10 vid de övriga borden?
När jag försökte mata in manuella resultat kunde jag inte byta bricknummer.
Eller om det allmänt inträffat ngt liknande?

När detta inträffade löstes problemet till slut genom att
1) ge alla en medelrond
2) i pausen ta bort alla resultat från den felande ronden i bridgemate-servern, och mata in ”Ej Spelad” i varje bridgemate.
3) när rond 9 sedan kom så fanns det plötsligt massa fler resultat, vilket gjorde att toppen plötsligt dubblades, varför man fick ta bort resultaten från rond 5, lägga ut/skriva ut aktuell ställning, och sedan markera ”Importera resultat” för varje kvarvarande rond.

(Jag var tvungen att ge en medelrond, eftersom det annars fanns ett resultat på rond 5 för bricka 9-10 , resten var för bricka 19-20. Eventuella resultat hade ju ändå försvunnit när jag var tvungen att ta bort rond 5 för att inte toppen skulle justeras.)