Forum » LiveBridge » Tävlingsledare kan behöva stöd inför uppstarten

Tävlingsledare kan behöva stöd inför uppstarten

1 inlägg / 0 nya
Britt-Marie Warborn
Bild för Britt-Marie Warborn
Tävlingsledare kan behöva stöd inför uppstarten

Jag har varit TL länge och har också haft utbildningar för blivande TL. Självklart tror jag att jag hittar i lagboken och kan döma våra vanligaste domslut!
Men…..Efter ett långt uppehåll var det inte så enkelt.
Detsamma gällde datorhanteringen. Det som satt i ryggmärgen före pandemin krävde plötsligt eftertanke.
Så var det för mig men kanske inte för andra!
Efter samtal med en annan TL på min klubb beslutade vi oss för att tillsammans gå igenom VVD. Jag bjöd då in de övriga TL på min klubb (dock ej Henrik!) samt TL på närliggande klubb och det visade sig att många kände behovet.
Kanske något för distrikten att organisera.