Forum » Juniorbloggen » Välkommen till nya Juniorbloggen

Välkommen till nya Juniorbloggen

1 inlägg / 0 nya
Martin Löfgren
Välkommen till nya Juniorbloggen

När nu Forum har fått ett nytt utseende vill vi tillse att även juniorerna representeras på ett bra sätt. Därför öppnar vi nu en speciell avdelning under Forum som vi kallar ”Juniorbloggen” (”JB”). Namnet har vi valt för att markera att det är en slags fortsättning på det som funnits tidigare. Dock är några saker annorlunda jämfört med tidigare:

  • JB är en egen avdelning under Forum.
  • I stället för att stapla artiklar under varandra i en ”evig tråd” är avsikten att varje ny händelse blir en ny tråd
  • Som tidigare kan bara juniorer starta en ny tråd. Nytt är dock att vem som helst kan kommentera i en befintlig tråd. Detta gör vi för att ge ytterligare liv till JB och för att få vettiga synpunkter från alla.

OBS Det kommer att ta ytterligare en liten tid innan det automatiskt går för alla juniorer att öppna nya trådar. De jag har MID-nummer på, dvs landslagstruppen, ska fungera nu.

I den ursprungliga JB kunde bara juniorer skriva. Anledningen var att man fruktade trådkapningar, urspårningar, ja t o m påhopp. Vi vill nu försöka öka utbytet och engagemanget genom att öppna för svar i trådar för alla.

Ska försöket permanentas förutsätter vi att alla spelar med på juniorernas villkor, det innebär att alla är mer än välkomna att konstruktivt svara/kommentera just det som trådstartaren skrivit om.

Betänk att (vi hoppas) unga personer, kanske ända ned till 10-årsåldern kommer att läsa, och förhoppningsvis även skriva, på JB. Därför förutsätter vi att det inte kommer att förekomma destruktiva kommentarer, än mindre rena påhopp. Skulle mot förmodan något sådant inträffa kommer vi att moderera, stänga trådar eller t o m ta bort inlägg. Här kommer vi ha en lägre toleransgräns än i ett helt öppet forum, och hoppas på er förståelse för varför vi vill agera så.

Som Juniorkapten har jag, som många andra, med stor behållning läst Juniorbloggen och dess såväl trevliga som väl skrivna inlägg. Jag hoppas på att såväl ”gamla” (lite märklig benämning på juniorer :)) skribenter som nya ska fortsätta glädja oss med inlägg, och att vi genom ett lite öppnare format ska öka intresset hos oss andra ytterligare för vad som sker i juniorvärlden.