Gavleguldet 8/1 2022

1 inlägg / 0 nya
Lillemor Jernberg
Bild för Lillemor Jernberg
Gavleguldet 8/1 2022

Välkomna att spela det traditionella Gävleguldet. Inbjudan och anmälan här

Sista anmälningsdag den 2/1. Sista betalningsdag 3/1. Det är önskvärt att startavgift betalas i förväg för att undvika onödig trängsel i lokalen. Startavgift 400 kronor per spelare. Avgiften inkluderar fika under speldagen. Betalning medelst swish till 073 6546582 eller bankgiro 466-3951.
Vaccinationskrav. Vi räknar med högst 40 par på 20 bord.
Prispengar delas ut enligt principen 50 % av startavgiften