Forum » Covid 19 » Trygg Livebridge

Trygg Livebridge

101 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg

Sidor

Johan Wahlberg

Edit

Sidor

Johan Wahlberg

Henrik Johansson skrev:


Hans Kvick skrev:


Ja om vi spelar en fyrmannaserie så är den riktad till de lagen som deltar. Det krävs medlemsskap i klubben, i förbundet. Inte alls vem som helst kan delta.

Då undrar jag var det står skrivet att vem som helst inte kan bli medlem i förbundet och sedan bli medlem i ett lag och spela?

Du förvånar mig med ditt tjat Henrik. Bridgespel på klubb är, per definition, inte en allmän sammankomst. Lika lite som t ex affärer, köpcentrum och kollektivtrafik är det.

Sidor

Henrik Johansson
Bild för Henrik Johansson

Johan Wahlberg skrev:


Henrik Johansson skrev:


Hans Kvick skrev:


Ja om vi spelar en fyrmannaserie så är den riktad till de lagen som deltar. Det krävs medlemsskap i klubben, i förbundet. Inte alls vem som helst kan delta.

Då undrar jag var det står skrivet att vem som helst inte kan bli medlem i förbundet och sedan bli medlem i ett lag och spela?

Du förvånar mig med ditt tjat Henrik. Bridgespel på klubb är, per definition, inte en allmän sammankomst. Lika lite som t ex affärer, köpcentrum och kollektivtrafik är det.

Aha, så det är därför många butiker reglerar antalet besökare som får vistas inne i butiken då..för att de inte omfattas av restriktionerna, jo det är ju en rimlig tolkning.

Innan elitidrotten fick klartecken att starta så var all form av tävlingsverksamhet att anse som allmän sammankomst (enligt FHM) det borde gälla fortfarande även om vissa aktiviteter har fått dispens.

Jag brukar inte ha så mycket över för vad vår store ledare har att säga men dagens citat från statsministern är ganska så glasklart:

”Beslutet att begränsa sammankomster till åtta personer är en skarp signal till varje människa i vårt land om vad som gäller framöver. Också i sammanhang som inte formellt träffas av förbudet. Givetvis sker smittspridning också där, exempelvis på hemmafester. Men även om det inte går att reglera varje social situation med hjälp av lagen, så bör det inte förekomma sociala umgängen med fler än åtta personer.
Om en enda person nu tänker ”vad skönt att jag kan ha middagar eller hemmafest för sju vänner”, så är det helt fel slutsats. Hitta inte på undanflykter som skulle göra just din aktivitet okej.
Dina val varje dag, varje timme och varje ögonblick har betydelse för hur vi ska klara detta. Gör din plikt – ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen.”

Sidor

Ola Brandborn

Tor knappast att själva bridgespelandet skulle vara något problem, med bridgekryss osv.

Däremot att ta sig till spellokalen… där är den stora faran, speciellt för folk i riskgruperna.

Sidor

Hans Kvick

Jag är också förvånad över Henriks tjat om vad som är en allmän sammankomst. Jag trodde att det mest var larv, menat att provocera. Nu är jag inte längre lika säker på det. Jag föreslår att du gör en enkel sökning via Google. Skriv allmän sammankomst i sökfältet och läs på någon av de länkar som dyker upp. Om du efter att ha gjort detta ändå inte förstår, finns det inget mer jag kan göra.

Jag har inte argumenterat för att vi ska fortsätta livespelet i nuvarande läge. Jag har bara framfört att 8-personersregeln gäller allmäna sammankomster. Att bridgespel på klubb alltså inte omfattas.

Även jag tror att det är ett klokt beslut att pausa nu ett tag. Sedan håller jag med de som framför att smittorisken vid livespel är väldigt låg. Troligtvis mycket lägre än andra aktiviteter som fortfarande är öppna. Men 0 är den såklart inte.

Sidor

Johan Wahlberg

Henrik, och övriga,

Jag har inga invändningar mot det du skriver. Rentav så kanske jag håller med om vad du genom vår käre statsminister uttrycker.

Dock så är bridgespel på klubb inte an allmän sammankomst, per definition. Detta var vad jag invände mig mot och ingenting annat.

Åter till kärnfrågan - ska vi fortsätta spela livebridge eller inte?

Enligt min mening så har vare sig regeringen eller FHM haft särskilt många rätt så här långt. Högst ansvarige minister Hallengren inte undantagen. Hennes stora problem är dessutom att hon skyller alla fel och misstag på andra, främst då på regionerna.

Jag tyckte igår inledningsvis som Du Henrik. Oavsett vad man tycker om Löfvén och vår regering så får vi lyssna på dem. De är trots allt folkvalda och civil olydnad är inget jag förespråkar. Gillar man inte Löfvén och co så får man kämpa vidare i nästa val.

Det har nu gått ett dygn varpå jag har haft tid på mig att reflektera. Det regeringen igår gjorde var enligt mig ren symbolpolitik. De gick de facto emot Tegnell och FHM. Bättre symbolpolitik hade nog varit att mana till att använda munskydd (oavsett om det hjälper eller inte).

Vi har den lagstiftning vi har för att förivrade beslut inte ska kunna fattas. Vad regeringen nu vill åstadkomma är en normativ lockdown. Om man anser att detta är en bra idé så ska naturligtvis livebridge inte uttövas. På samma sätt ska andra verksamheter som t.ex. Ikea, köpcentrum, varuhus, caféer & restauranger stänga igen. D.v.s. alla verksamheter som drar mer än 8 personer men som inte omfattas av ”allmän sammankomst”.

Om man däremot tror vägen fram är att var och en tar ett eget ansvar så kan dessa verksamheter fortsätta i begränsad skala. Förutom att det är helt enligt lag och ordning så tror i alla fall jag att det är den rätta vägen fram.

Vad gäller bridgen specifikt så tyder allt så här långt på att de försiktighetsåtgärder som vidtagits fungerar väl. Det finns i alla fall inga som helst tecken på smittspridning på S:t Erik. Det är mer eller mindre samma personer som kommer till respektive speltillfälle. Vad det verkar så är vi bridgespelare således fullt kapabla till att ta eget ansvar.

Som jag har tjatat om i tidigare trådar så är det ingen som vet vad som är rätt väg. Experterna är inte överens. Inte ens regeringen och FHM är överens. Time will tell.

Att ta eget ansvar och hålla sig inom lagen är för mig en självklarhet. Livebridge motsäger inget av detta. Så låt oss respektera bägge sidor. De som känner sig trygga med Livebridge ska naturligtvis syssla med det och de som inte känner sig trygga stannar hemma och spelar online.

Sidor

Jens Priess
Bild för Jens Priess

Per Jephson skrev:


Alldeles oavsett om en sammankomst är allmän eller inte så borde ju kommuner, regioner, RF med sina specialförbund, FHM, regeringen, nyhetsbyråer för att inte tala om WHO och Johns Hopkins stå i kö för att få svar på den uppenbara frågan till SBF: Hur är det möjligt att just denna verksamhet är unikt förskonad från att drabbas av en global pandemi, hur kan en så utpräglat social företeelse som livebridge uppvisa 0‰ beträffande smittspridning?


0/00 - minst 3 st i NV Skåne smittat vid 1 tävling

Sidor

Anders Lundqvist
Bild för Anders Lundqvist

*”Covid 19 och nuläget
2020-11-17 12:14 Martin Löfgren
Efter gårdagens presskonferens och vädjan från Statsministern ger Arbetsutskottet följande rekommendation

Smittspridningen i Sverige har, som alla säkert uppmärksammat, tagit en oroväckande fart med åtföljande konsekvenser för inte bara oss människor i allmänhet, men också för en redan trängd och sliten sjukvård.

I går utfärdades nya riktlinjer, denna gång genom ett förslag till lagändring som begränsar antalet deltagare i ”allmänna sammankomster” till 8 personer fr o m 24 november. Det kommenterades att man övervägt fler tvingande åtgärder (till skillnad från rekommendationer) men inte ansett sig kunna gå längre då man skulle riskera en kollision med grundlagsskyddade rättigheter. Statsministern vädjade dock till allas samarbete att över huvud taget undvika folksamlingar (shopping, gym…).

SBF som förbund ser inte någon möjlighet att detaljstyra klubbars verksamhet i covid-tider. Dock ber vi alla arrangörer inom SBF att noga tänka över eventuellt öppethållande, oaktat lagstiftningens specifika omfattning och de skyddsåtgärder man vidtagit (i form av exempelvis bordskryss och skärpta administrativa rutiner), i ljuset av det speciella läge vi befinner oss i just nu.

För SBF:s styrelse/AU
Martin Löfgren”
*

Förbundet kan inte styra upp klubbarna. I Skåne gick distriktet, redan när de regionala restriktionerna kom för tre veckor sedan, ut med en rekommendation att pausa allt bridgespel. Jag undrade då varför man hanterat det annorlunda i Stockholm. Den enda respons jag fick var att S:t Erik har rigorösa säkerhetsåtgärder, vilket vi inte förväntades ha i Skåne. Skånes största klubb - Bridgehuset - har haft samma standard på säkerheten, men valde ändå att stänga direkt, t.om. innan distriktet gjort sitt uttalande. Nu har förbundet uttalat sig i ett ännu kärvare läge. Det är väldigt diplomatiskt. Men jag tolkar det som att klubbarna allvarligt bör överväga att pausa. Det bekymrar mig när det nu åter hörs röster från Sveriges största klubb, att det är ok att köra på som tidigare.

Sidor

Johan Wahlberg

Anders Lundqvist skrev:


*”Covid 19 och nuläget
2020-11-17 12:14 Martin Löfgren
Efter gårdagens presskonferens och vädjan från Statsministern ger Arbetsutskottet följande rekommendation

Smittspridningen i Sverige har, som alla säkert uppmärksammat, tagit en oroväckande fart med åtföljande konsekvenser för inte bara oss människor i allmänhet, men också för en redan trängd och sliten sjukvård.

I går utfärdades nya riktlinjer, denna gång genom ett förslag till lagändring som begränsar antalet deltagare i ”allmänna sammankomster” till 8 personer fr o m 24 november. Det kommenterades att man övervägt fler tvingande åtgärder (till skillnad från rekommendationer) men inte ansett sig kunna gå längre då man skulle riskera en kollision med grundlagsskyddade rättigheter. Statsministern vädjade dock till allas samarbete att över huvud taget undvika folksamlingar (shopping, gym…).

SBF som förbund ser inte någon möjlighet att detaljstyra klubbars verksamhet i covid-tider. Dock ber vi alla arrangörer inom SBF att noga tänka över eventuellt öppethållande, oaktat lagstiftningens specifika omfattning och de skyddsåtgärder man vidtagit (i form av exempelvis bordskryss och skärpta administrativa rutiner), i ljuset av det speciella läge vi befinner oss i just nu.

För SBF:s styrelse/AU
Martin Löfgren”
*

Förbundet kan inte styra upp klubbarna. I Skåne gick distriktet, redan när de regionala restriktionerna kom för tre veckor sedan, ut med en rekommendation att pausa allt bridgespel. Jag undrade då varför man hanterat det annorlunda i Stockholm. Den enda respons jag fick var att S:t Erik har rigorösa säkerhetsåtgärder, vilket vi inte förväntades ha i Skåne. Skånes största klubb - Bridgehuset - har haft samma standard på säkerheten, men valde ändå att stänga direkt, t.om. innan distriktet gjort sitt uttalande. Nu har förbundet uttalat sig i ett ännu kärvare läge. Det är väldigt diplomatiskt. Men jag tolkar det som att klubbarna allvarligt bör överväga att pausa. Det bekymrar mig när det nu åter hörs röster från Sveriges största klubb, att det är ok att köra på som tidigare.

S:t Erik har styrelsemöte nu på torsdag. Jag tror inte att de vill fatta några förhastade slutsatser. De befinner sig mitt i en vecka av sista omgången av ett ligaspel.

Jag finner det som tämligen sannolikt att även S:t Erik kommer att stänga ner sin verksamhet. Observera att detta är en gissning. Även om jag har en nära dialog med S:t Erik så representerar jag dem inte på något sätt.

Så ha lite tålamod och avvakta vad S:t Erik har att säga efter deras styrelsemöte.

Sidor

Per Jephson

Förlåt mig, Jens…. bara för att förtydliga… säger du att det är ett etablerat faktum att spelare blev smittade under en tävlingsdag (vilket måste vara oerhört svårt att konstatera…) eller att de insjuknade så snart efteråt att man kan misstänka att det finns ett samband?
Och att denna misstanke inte rapporterades till förbundet och disciplinnämnden?

Sidor

Lars-Göran Larsson

LÄGG AV!
Alldeles för många förebrår alldeles för många och är så förnuftiga översittare gentemot människor de inte har med att göra. Sluta säg att andra är dumskallar. Stäng tråden eller använd den till att hjälpa varandra med kreativa tips.

Sidor

Per Jephson

Detta handlar ju ytterst om den rapporteringsskyldighet som förbundet har ålagt klubbarna vad gäller smittspridning… jag tycker för egen del att Jens information är alarmerande och vill bara säkerställa att den får den uppmärksamhet den förtjänar, särskilt hos ledningen vars allt överskuggande uppgift är att tillvarataga medlemmarnas intressen…

Sidor

Lars-Göran Larsson

Jag tror inte det är det du främst vill. Då hade du inte använt det tillvägagångssättet och inte den formen här som är för frågor av allmänt intresse . Din omtänksamhet om mänskligheten och svenska bridgespelare är ju förstås väldokumenterad i forumet, men …. som sagt.
Texten i Generella reglers nya tillägg är utformad så här.
Citat:
Att anlända till en tävling medveten om att man utgör, eller kan utgöra, smittorisk, kan leda till att man nekas delta i tävlingen och avvisas från spellokalen. I allvarligare fall, exempelvis i strid medgällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, kan det även leda till att man anmäls till Discplinnämnden.Detta gäller spelare såväl som funktionärer och åskådare (anmälan av åskådare, i allvarligare fall, till DN, gäller om man är medlem i SBF)
.
Det hör föga till saken men för att du inte ska tro att jag tar lätt på smittspridningen, så kan nämnas att jag tillhör fyra (!) riskgrupper borträknat åldern (65) och har i stort sett inte varit ute sen 11 mars (kalkylerar med 80-90% chans till dödlighet om jag smittas).
Kanske en anledning till att jag skriver för ofta här.

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Lars-Göran Larsson skrev:


LÄGG AV!
Alldeles för många förebrår alldeles för många och är så förnuftiga översittare gentemot människor de inte har med att göra. Sluta säg att andra är dumskallar. Stäng tråden eller använd den till att hjälpa varandra med kreativa tips.


Jag förstår inte vad du menar. Jag har tittat på inlägg i den här tråden sedan juli och det enda klart otrevliga är ditt. Vem är det som kallat någon för dumskalle? Har inlägg redigerats? Har vi inte rätt att klandra någon som vi tycker gör fel och är inte denna fråga något som i högsta grad angår oss alla?

Sidor

Lars Adie

Per Jephson skrev:


Förlåt mig, Jens…. bara för att förtydliga… säger du att det är ett etablerat faktum att spelare blev smittade under en tävlingsdag (vilket måste vara oerhört svårt att konstatera…) eller att de insjuknade så snart efteråt att man kan misstänka att det finns ett samband?
Och att denna misstanke inte rapporterades till förbundet och disciplinnämnden?

Han säger att 3 personer smittats men inget om att det inte rapporterats och inget om vilka skyddsåtgärder klubben har.

Att det förekommer smittspridning är inget konstigt, det är därför vi har restriktioner och rekommendationer på hur bridgespel bör genomföras.

Sidor

Per Jephson

Misstänker att en betydande del av Sveriges bridgespelare tillhör en eller annan riskgrupp och att många av dem dragit slutsatsen att livebridge trots allt är förenat med osäkra faktorer…. i dessa tider av ofrivillig isolering blir det extra kännbart att inte kunna dra en spader på klubben men jag och många andra väljer ändå att avstå.
Om det nu förekommer smittspridning på enskilda klubbar bör myten om ”covid-säkerhet” omedelbart avlivas….

Sidor

Johan Wahlberg

Sidor

Joel Brandell

S:t Erik stänger ned ligan, eftersom en del lag dragit sig ur. Men partävlingarna (max 48 spelare!) fortsätter på dagtid, tre gånger i veckan.

Vi håller tummarna för att transport till en bridgelokal och hur man rör sig där inte är något som kan bidra till smittspridning.

Sidor

Maria Danielsson

Helt ofattbart att fortsätta spela!!! Vi får inte ens gå på begravning om man är fler än 20 personer.
Sedan är jag riktigt intresserad av vad ” hostskydd” är, som Wahlberg skriver.
En annan fråga är bor dom här ihärdiga spelarna på st Eriks bridgeklubb, träffar dom INGA andra?

Sidor

Johan Wahlberg

Maria Danielsson skrev:


Helt ofattbart att fortsätta spela!!! Vi får inte ens gå på begravning om man är fler än 20 personer.
Sedan är jag riktigt intresserad av vad ” hostskydd” är, som Wahlberg skriver.
En annan fråga är bor dom här ihärdiga spelarna på st Eriks bridgeklubb, träffar dom INGA andra?

Bordskryss är en betydligt bättre beskrivning än hostskydd.

Bridgekryss

PS Observera avståndet till bord #2

Sidor

Per Jephson

Det mest anmärkningsvärda är ju att nämnde Wahlberg (tanken svindlar…) är restauratör på S:t Erik…

Sidor

Anders Lundqvist
Bild för Anders Lundqvist

Vilka klubbar anordnar live-bridge nu, med tanke på restriktioner och rekommendationer?

Sidor

Hans Kvick

Spelsugen?

Sidor

Gunnar Andersson

Per,
om du tror att J Wahlberg har någon egen ekonomisk vinning av att S:t Erik kör partävling med 24 par är du helt ute och cyklar. Den kaffe/te/macka service som ”restauratören” upprätthåller förtjänstfullt ger inget klirr i kassan. Dum insinuation från en som har noll koll på verkligheten….

Sidor

Anders Lundqvist
Bild för Anders Lundqvist

Det är svårt att förstå varför S:t Erik, som vad jag vet enda större klubb i Sverige fortsätter med live-spel. Som flera påpekat, så är det knappast lönsamt att köra på den minimala nivån man nu lagt sig på. Det hade antagligen varit ekonomiskt bättre att stänga ner helt och hoppats på bidrag och hyresnedsättning.

Min hypotes är att minst tre faktorer spelar in här:

Primo - Ett antal inbitna bridgespelare vill spela till varje pris

Sekundo - Rädslan för att klubben med sina fina lokaler centralt i stan ska gå i putten. De större klubbar, med stora luftiga arenor, som byggts upp på ett antal platser i Sverige de senaste decennierna är väldigt sårbara med stora fasta kostnader. De är bridgens framtid, men samtidigt så sårbara.

Terzio - Det kan ha gått lite prestige i det faktum att man satsat mycket på att ”coronasäkra” och vill hålla fast vid att detta är tillräckligt även under dessa betydligt allvarligare tider.

Varför lägger sig en skåning i detta? Att jag några år bott på Kungsholmen är knappast något skäl. Nej, det handlar faktiskt om hur folk i allmänhet ser på vår kära sysselsättning. Varför handlar dessa företrädesvis äldre människor, inte så klokt som de förväntas göra? Varför bidrar de inte solidariskt till att försöka hålla smittan tillbaka?
Efter detta behöver vi stöd från samhället, både moraliskt support och ekonomiska bidrag. Då måste vi kunna tas upp i en gemenskap, sportslig eller kulturell där vi kan artikulera våra behov. Då vill vi inte framstå som några kufar, som envist fortsatte att gnugga våra kort, i vår alldeles egna bubbla.

Sidor

Per Jephson

Indeed…. det är också svårt att förstå på vilket sätt ”insinuationer om ekonomisk vinning” skulle höra hemma i en tråd om covid-19….

Sidor

Lars Adie

Anders Lundqvist skrev:


Det är svårt att förstå varför S:t Erik, som vad jag vet enda större klubb i Sverige fortsätter med live-spel. Som flera påpekat, så är det knappast lönsamt att köra på den minimala nivån man nu lagt sig på. Det hade antagligen varit ekonomiskt bättre att stänga ner helt och hoppats på bidrag och hyresnedsättning.

Min hypotes är att minst tre faktorer spelar in här:

Primo - Ett antal inbitna bridgespelare vill spela till varje pris

Sekundo - Rädslan för att klubben med sina fina lokaler centralt i stan ska gå i putten. De större klubbar, med stora luftiga arenor, som byggts upp på ett antal platser i Sverige de senaste decennierna är väldigt sårbara med stora fasta kostnader. De är bridgens framtid, men samtidigt så sårbara.

Terzio - Det kan ha gått lite prestige i det faktum att man satsat mycket på att ”coronasäkra” och vill hålla fast vid att detta är tillräckligt även under dessa betydligt allvarligare tider.

Varför lägger sig en skåning i detta? Att jag några år bott på Kungsholmen är knappast något skäl. Nej, det handlar faktiskt om hur folk i allmänhet ser på vår kära sysselsättning. Varför handlar dessa företrädesvis äldre människor, inte så klokt som de förväntas göra? Varför bidrar de inte solidariskt till att försöka hålla smittan tillbaka?
Efter detta behöver vi stöd från samhället, både moraliskt support och ekonomiska bidrag. Då måste vi kunna tas upp i en gemenskap, sportslig eller kulturell där vi kan artikulera våra behov. Då vill vi inte framstå som några kufar, som envist fortsatte att gnugga våra kort, i vår alldeles egna bubbla.

Jag har också svårt att förstå varför de ska följa fhms restriktion om 50 personer men inte den om 8, vi har olika åsikter där. Men st Erik är inte ensamma ( också utanför bridge ) om att det vilja tolka det som att inte gälla dem.

Så länge lokalen är skyddad mot smittspridning så gott det går och medlemmar vill spela är det upp till dem tycker jag.
Har inte sett några siffror på att det är större smittspridning vid bridgespel jämfört med andra verksamheter som också har öppet.

Sidor

Joel Brandell

Lars Adie skrev:

Jag har också svårt att förstå varför de ska följa fhms restriktion om 50 personer men inte den om 8, vi har olika åsikter där. Men st Erik är inte ensamma ( också utanför bridge ) om att det vilja tolka det som att inte gälla dem.

Så länge lokalen är skyddad mot smittspridning så gott det går och medlemmar vill spela är det upp till dem tycker jag.
Har inte sett några siffror på att det är större smittspridning vid bridgespel jämfört med andra verksamheter som också har öppet.

Jag har inte varit i lokalen, men vad det låter som har man vidtagit alla möjliga åtgärder. Bra! Svårt att garantera att smitta inte sprids genom dörrhandtag, stolar som dras ut etc., men risken är nog inte högre än i andra verksamheter.

Men vad jag tror är den stora risken här är främst när man väl är framme i lokalen, utan vägen dit och hem. Åker man egen bil eller går, så visst. Men annars finns ju risker i kollektivtrafiken.

Tycker inte man kan säga det är helt och hållet upp till en själv, eftersom smittspridningen inte bara drabbar den smittade utan även den/de som hen riskerar att smitta.

Alla bör följa FHM:s rekommendationer och andemeningen i dessa. Att samlas för bridgespel faller inte under vad som är lämpligt under en pågående pandemi med stigande smittspridning.

Sidor

Johan Wahlberg

FHM

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar ris- ken för smitta
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:
1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

FHM 8 december 2020

Sidor

Joel Brandell

Johan Wahlberg skrev:


FHM

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar ris- ken för smitta Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:
1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

FHM 8 december 2020

Så sant, och det finns ju två folkhälsoperspektiv på det här. Å ena sidan att minska smittspridningen, å andra sidan vill man främja folkhälsan genom att idrott och fysisk aktivitet fortsätter. Här har FHM landat i att idrottsaktiviteter kan fortsätta ske, men bör då ske så smittsäkert som möjligt.

Men det här gäller alltså den typ av idrott och fritidsaktiviteter som är bra för folkhälsan, och här tror jag inte de räknar bridge.

Dessutom är det väl bara 4., och i bästa fall 5., ovan som bridgen tillgodoser.

Sidor

Logga in för att kommentera