Forum » Covid 19 » Spel med Covid-10

Spel med Covid-10

1 inlägg / 0 nya
Britt-Marie Warborn
Bild för Britt-Marie Warborn
Spel med Covid-10

Med anledning av det förträffliga brevet från förbundet om Covid-19 vill jag kommentera synpunkten som kommit om trängsel i kapprummen.
BK Albrekts har startat upp spel två dagar i veckan med gott om utrymme, information till spelare, bordskryss, klädnypor för dekl, tjat om avstånd osv.
Vid dagens styrelsemöte på klubben togs info från förbundet upp om att ev. skaffa en värd som ser till att spelarna håller avstånd i kapprummet.
Mitt förtroenden för bridgespelare är större än så!!!
Vuxna mogna människor behöver ingen ”nanny” som talar om hur vi ska bete oss i en pågående pandomi.
Den som upplevt detta borde meddela klubbledningen och inte SBF även om jag tycker att synpunkten ska framföras!