Forum » Covid 19 » Elefanten i rummet

Elefanten i rummet

32 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson
Elefanten i rummet

Kommer ni ihåg hur det var när bridgesverige stängde ner för tre månader sedan? Förbundet var extremt tydliga i sina rekommendationer och det här skrev man den 16 mars:

”Folkhälsomyndigheten har under eftermiddagen kommit med en rekommendation att alla över 70 bör undvika alla former av icke nödvändiga sociala kontakter och att helst stanna hemma, i ett försök att ”isolera” denna grupp.

Som konsekvens rekommenderar vi starkt att följa de råd som FHM kommit med och att klubbar som har valt att fortsätta sin verksamhet tar nödvändiga hänsyn och vidtar lämpliga åtgärder för att kunna minska smittriskerna för denna grupp och att aktivt avråda medlemmar över 70 (i tillägg till övriga (hög-)riskgrupper) från att besöka klubben

(Fetstilen är min)

Den 20 mars:

”Läget i Sverige förvärras, vilket dessvärre är som förväntat. Vi upprepar vår starka rekommendation till klubbar att tillse att riskgrupper inte exponeras. Det är nu en majoritet av klubbar som pausat sitt spel som konsekvens av detta, något vi ser som en klok åtgärd.”

(Fetstilen är inte min)

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Vad skriver förbundet idag till de klubbar som funderar på att starta upp verksamheten?

”Alltid följa myndigheternas riktlinjer som ett minimum.

Det personliga ansvaret alltid kommer att vara avgörande.

God handhygien och att hålla avstånd är grundpelare i arbetet mot smittspridning.

Det är absolut uteslutet, och visar brist på hänsyn, att bege sig till en klubb under pandemin om man känner sig det minsta sjuk … ”(nedkortat av mig).

Man har också tillsatt en projektgrupp som gjort en till största delen utmärkt checklista där de viktigaste punkterna verkar vara det samma som ovanstående men också bridgekrysset.

Gå tillbaka till förra inlägget och läs vad förbundet skrev tidigare och se om ni ser någon skillnad jämfört med ovanstående.

Är det inte något som saknas i den senare versionen?

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Från att förbundet starkt rekommenderat klubbarna att aktivt avråda medlemmar över 70 från att spela bridge nämns det nu överhuvudtaget inte. Varför inte, det hade varit det första jag tänkt på om jag varit en enmansutredning?

Kanske en tredjedel av förbundets medlemmar tillhör en riskgrupp pga av sin ålder och Folkhälsomyndigheten rekommenderar de över 70 att begränsa sina nära kontakterhålla med andra människor så mycket man kan, hålla sig hemma och undvika folksamlingar.

FHM skriver också att den som är 70–80 år har fem gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.

Varför skriver inte förbundet detsamma?

Sidor

Per Jephson

Har en (obekräftad) känsla att en tredjedel är lågt räknat… vet inte heller hur många klubbar som har återstartat tävlingsverksamheten men förbundet betraktar dem möjligen som huvudansvariga enligt trivselreglernas passus om att ”Anlända sjuk till tävling”.

Sidor

Gunnar Andersson

Den gode Jönsson väljer och vinklar i vanlig ordning. Att äldre människor löper större risk än yngre att bli sjuk är ju ett axiom.
I en ny brittisk studie (från FHMs hemsida)redovisas:

*Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

Den som är 60–70 år har dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år.*

Det var inte fel att vara försiktig i mars 2020. Idag finns det tillgång till mer information för alla fackman som lekman.

Det spelas bridge idag på klubbar runt om i Sverige.

BK St Erik som startade upp med spel en dag i veckan (två onsdags barometertävlingar) har nu även börjat spela två gånger på tisdagar. Genom kravet på föranmälan kan klubben idag begränsa deltagarantalet till 24 par där samtliga spelare måste vara medlem i Bridgeförbundet i Sverige (eller annat nationsförbund). Med det upplägget är inte klubbens tävlingar i strid med bestämmelserna i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen och träffas inte av förbudet mot 50 deltagare i en sammankomst. Självfallet finns det andra begränsningar samt säkerhetsåtgärder att beakta som klubben gjort typ bridgekryss/egen budlåda/ett brickset per bord/brickor i karantän mellan tävlingsveckor.

Det var mot den bakgrunden klubben erbjöd sig att under Bridgefestivalveckan anordna åtminstone de SM-finaler där distriktskval genomförts eller skulle hunnit genomföras innan sommaren.

Klubben har tagit fram åldersstatistik på deltagarna efter uppstarten och det är i genomsnitt 46 % av deltagarna som är 70+ med en kraftig överrepresentation på dagspelet (upp till 80 %).

Det måste vara upp till en 70+ individ att själv avgöra om hen vill ta sig till bridgeklubben och spela bridge. Svenska Bridgeförbundet kan inte och ska inte vara förmyndare för sina 70+ medlemmar.

Sidor

Thomas Ålander

Finns någon uppgift om huruvida det nu igångsatta spelet på S:t Erik medfört smittospridning?

Sidor

Gunnar Andersson

Jag som - förutom att tillhöra styrelsen i BK St Erik - tillhör 70+ gruppen har spelat rätt frekvent. Har ingen information om någon smittspridning som på något sätt kan kopplas till bridgespel på BK S:t Erik.

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Gunnar Andersson skrev:


Klubben har tagit fram åldersstatistik på deltagarna efter uppstarten och det är i genomsnitt 46 % av deltagarna som är 70+ med en kraftig överrepresentation på dagspelet (upp till 80 %).


Du tycker alltså att ovanstående är i sin ordning och att det är rätt att S:t Erik anordnar spel och inte minst dagspel där 80% av deltagarna tillhör en riskgrupp och därmed bryter mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer?

Sidor

Gunnar Andersson

BK St Erik har vidtagit alla mått och steg som är rimliga att vidtaga för att göra det fysiska bridgespelet möjligt. Riskbedömning har gjorts enligt Folkhälsomyndigheten anvisningar. Smittspridningsriskens fokus ligger på hur spelarna tar sig till och från klubben. Klubben kan bara lämna upp till varje medlem själv att avgöra den individuellt risken. Det är frivilligt att spela bridge på BK St Erik. Det personliga ansvaret är det viktigaste vilket FHM också framhärdar.
Avslutningsvis vill jag klarlägga att klubben inte har någon ekonomisk vinning av att starta upp tävlingarna mht rörliga kostnader. Vi gör det för att våra medlemmar successivt skall våga sig till klubben oavsett om man är 70+ eller bara 40+

Sidor

Lennart Bylund

Det finns goda möjligheter att lira online-tävlingar på nätet, varför ska de som tillhör riskgrupp under pågående pandemi spela på klubben och riskera sin och andras hälsa ?

Sidor

Thomas Ålander

Finns någon statistik visande hur stor del av de på klubbarna som spelade i t ex årets första två månader som spelat på klubbarna + online i maj och juni, när nu onlinespel finns?
Hur stort är spelartappet?
(Det finns ju många som helt lagt av i väntan på bättre tider.)

Sidor

Torbjörn Gustavsson

Det förefaller som om några har glömt skälet till rekommendationen att 70-plussare ska avstå social interaktion, i synnerhet inomhus. Det har ingenting att göra med någon omyndigförklaring eller någon annan överdriven omsorg om individen. Det har fortfarande att göra med belastningen på sjukvården. Varje människa som tar sig till och från bridgelokalen och som har något slags närhet till andra människor, i synnerhet inomhus, ökar risken för belastning på sjukvården och kan vara den som fäller avgörandet om undersköterskor, läkare och all annan personal överhuvudtaget kommer att få någon semester i sommar. Denna risk för belastning på sjukvården ökar starkt med ökande ålder.

Själv är jag snart 60 och längtar också till de gröna borden. Men jag skulle ändå inte ens överväga att sätta min fot i bridgelokalen innan krisen är över - inte av omsorg om mig själv, utan av omsorg om de hjältar som slitit så hårt under lång tid för allas väl och ve. Vilka av er är villiga att göra motsvarande uppoffring för dessa våra hjältar?

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Thomas Ålander skrev:


Finns någon statistik visande hur stor del av de på klubbarna som spelade i t ex årets första två månader som spelat på klubbarna + online i maj och juni, när nu onlinespel finns?

Nästan samtliga klubbar slutade att spela live under andra veckan i mars och glädjande nog tar nästan alla fortfarande sitt ansvar och de som idag spelar är försvinnande få.

När jag tittade på klubbarna i Skåne läste jag vad Annmarie Gustafsson som är ordförande i Västra Bjäre BK skriver på deras hemsida. Klockrent och all heder till henne!

”Hej!
Hoppas allt är bra med alla! Har fått frågan om vi inte snart kan börja starta upp bridgen igen. Har talat med styrelsen och så här är fakta:
1. Vi går inte emot folkhälsomyndigheten eller bridgeförbundets rek.
2. Vi är alla nästan 70 eller äldre
3. Lokalen är inte lämplig för att glesa ut mellan borden
4. Förtäring kan absolut inte komma ifråga
5. Vad alla rek. och alla ber om (inkl. undertecknad) HÅLL UT!!!!
Det kommer naturligtvis andra tider när vaccin och provtagningar hunnit i kapp o vi kan ordna en säker bridge för våra medlemmar!
Var rädda om varandra!!

Hälsn. Annmarie”

Sidor

Carl-Henrik Nauclér

Vad försöker du säga? Att det är oansvarigt av St Erik att ha partävlingar igång trots en massa säkerhetsåtgärder?

Sidor

Lennart Bylund

Det är oansvarigt att tillåta de som tillhör en riskgrupp ( ex.vis 70+ ) att spela på klubben oavsett vilka skyddsåtgärder man skapat !

Sidor

Carl-Henrik Nauclér

Jag håller inte med och håller med Gunnar.

Sidor

Per Jephson

”Jag håller inte med och håller med Gunnar”, fantastisk syntax som borde kvalificera CHN som moderator på detta forum…
Usch…. nu kommer snart ordföranden med saxen…

Sidor

Tomas Brenning

Hej Per,

Vid förra tillfället du blev kallad internettroll blev du alldeles till dig och börja ropa på moderering. Den tråden hade faktiskt spårat ur, och det var rimligt att flytta på den. Det var ju ingen censur, endast en flytt av inläggen.

Nåväl, jag är inte insatt i det aktuella fallet, så det kanske faktiskt förekom någon censur i samband med flytten av tråden. Det vet du i så fall bättre än jag. Jag tycker att det är tillräckligt högt i tak på vårt forum, så ”usch, nu kommer snart ordföranden med saxen” är naturligtvis rena rama fånigheter från din sida.

Bästa hälsningar
/Tomas

PS. Jag inledde detta inlägg med ”förra gången”. Det borde tyda på att något följer efter, om man ska vara semantiskt korrekt. ”Don’t feed the troll” finns det också något som heter på internet. Jag hyser inga illusioner om att omvända dig i denna eller någon annan fråga, men jag gissar att du kommer att gå igång på min uppenbara förolämpning, om det är så du väljer att ta det. Eller så kan du ta det på något annat sätt Smile DS

PPS. Låt mig tillägga att du normalt sett är mycket underhållande. Ibland har du dock otur när du tänker. DS

Sidor

Mikael Alexandersson
Bild för Mikael Alexandersson

Per Jephson skrev:


”Jag håller inte med och håller med Gunnar”, fantastisk syntax som borde kvalificera CHN som moderator på detta forum…
Usch…. nu kommer snart ordföranden med saxen…

Förra gången du försökte provocera länkade jag till Wikipedias artikel som beskriver internettroll. Jag lämnar det upp till var och en att bedöma om dina inlägg tillhör den kategorin.

Jag tycker att ett aktivt modererande flyttar inlägg som tar bort fokus från ämnet till separata trådar.

Internettroll

Sidor

Per Jephson

No offense taken, Tomas… jag är medveten om att jag emellanåt kan framstå som outhärdligt arrogant vilket kanske redan borde ha lett till disciplinära åtgärder men jag drivs inte av någon morbid lust att ta heder och ära av mina medbridgörer….. ska fortsättningsvis vinnlägga mig om att undertrycka de svårkontrollerade impulser som har gjort mig till persona non grata non plus ultra…

Sidor

Mikael Westerlund
Bild för Mikael Westerlund

Jag undrar bara över en sak som ingen tycks vilja nämna?
Jag tänker inte ta ställning för eller emot de som vill spela utan vill bara ställa en fråga.

Har det diskuterats något (på t.ex. BK S:t Erik eller någon annan klubb som valt att starta upp sin verksamhet lite mjukt) hur ni skall tackla problematiken att det nu är säkerställt att många smittar trots avsaknaden av symtom?

Jag menar bara att det kan ju tyckas fungera med Bridgekryss och så vidare och jag älskar att ni verkligen försöker.
Men att säga till alla att stanna hemma om man är det minsta sjuk eller krasslig blir ju väldigt vagt minst sagt.
Vad någon anser att vara krasslig kan ju faktiskt vara vad en annan anser vara tjärnfrisk.
Och så då åter till min fråga, har ni diskuterat det här med att folk smittar redan innan de märkt av några syntom. Och om ni nu har diskuterat detta, har ni kommit på något bra sätt att lösa det på?

Det är ju snart dags för Svenska Cupen igen och då jag själv tillhör den absolut värsta riskgruppen (Diabetes typ 1 och massa annan skit) så har jag valt att sätta mig själv i frivillig karantän sedan Februari.

Men nu suger det rätt så rejält i bridgetarmen så det är anledningen till min fråga eftersom jag aldrig skulle våga gå till en klubb om man inte löst den problematiken först.

Lycka till med bridgen
/Mikael Westerlund

Sidor

Tomas Brenning

Per Jephson skrev:


No offense taken, Tomas…

Det gläder mig. Må väl.

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Jag har läst vad som står på hemsidan och i de utskick förbundet gjort om covid-19 och det är ett väldigt tassande runt gröten vilket gör att det inte framgår vilket ben man vill stå på.

Det står uppmanade: ”Att få igång klubbverksamheten, på ett sätt som ger trygghet och förtroende, är Bridgesverige största utmaning just nu!” vilket garderas med att riktlinjer från myndigheterna måste följas väl medvetna om att inte båda låter sig göras.

Peter Johansson som är ordförande i Dalabridgen tolkar det i alla fall som att det är grönt ljus för han skriver till sina klubbar: ”Det finns nu möjlighet, för de klubbar som vill, att öppna upp för spel i sommar på klubbarna!” och anledningen verkar vara bridgekryssen och den nya checklistan. Däremot skriver han också att det är jätteviktigt att läsa alla rekommendationer från förbundet och följa dem fullt ut.

Annmarie Gustafsson är ordförande i Västra Bjäre BK kallar istället förbundets utskick: ”ett fruktansvärt exempel på hur man kan hantera information” och talar i klartext om för sina medlemmar att det inte blir något spel eftersom de flesta tillhör en riskgrupp.

Är spelarna yngre i Dalarna än i Skåne?

Förbundet har gjort väldigt klart att man inte tolererar bridge och alkohol och den som öppnar en starköl vid bridgebordet blir väl avstängd några månader?

Skulle det vara mindre viktig att undvika smittspridning av covid-19?

Förbundet måste klart och tydligt rekommendera klubbarna att inte bedriva spel om det exponerar de som är 70+ och andra riskgrupper!

Sidor

Carl-Henrik Nauclér

Jag tror verkligen att människor i riskgrupper själva kan värdera hur isolerade de behöver vara. Restauranger är öppna och har varit även när smittspridningen var mycket värre än nu, har inte sett några utkastare som nekat 70+are att komma in. Det är väl jättebra att Bridgeförbundet kommit med råd för att öppna upp. Om man tillhör en riskgrupp måste man själv kunna bestämma om man tycker det är en för stor risk eller inte att spela bridge igen.

Sidor

Torbjörn Jönsson
Bild för Torbjörn Jönsson

Carl-Henrik Nauclér skrev:


Jag tror verkligen att människor i riskgrupper själva kan värdera hur isolerade de behöver vara. Restauranger är öppna och har varit även när smittspridningen var mycket värre än nu, har inte sett några utkastare som nekat 70+are att komma in.

Det är naturligtvis orimligt att försöka rättfärdiga ett fel genom att peka på ett annat men resonemanget haltar även av en annan anledning. Att folk kommer undan med att bryta mot rekommendationerna är just eftersom alla inte gör det. Hade fler i olika riksgrupper spelat bridge eller gått på krogen hade Sverige förmodligen behövt samma hårda restriktioner som i andra länder. Egoisterna kan spela bridge tack vare att de ansvarsfulla stannar hemma.

Allt medan förbundet mumlar i skägget.

Sidor

Per Jephson

Nej, rekommendationer från en myndighet är, till skillnad från regeringens restriktioner, inte bindande och beträffande restaurangbranschen finns ingen ”utkastarprincip” för 70+are… en himmelsvid skillnad från SBF som snarare agerar som ”inkastare”….

Sidor

Johan Wahlberg

Så vad föreslår herrarna Jönsson & Jephson med bihang? Att SBF och varje enskild klubb ska bomma igen under oviss tid för att det eventuellt finns personer som inte tar personligt ansvar?

I förlängningen stänga igen alla affärer, restauranger, offentliga inrättningar, lokaltrafik etc etc. Ja, enda rätta vore väl att sätta hela befolkningen i huskarantän på obestämd tid. Låter det som att ni tycker.

Eller har jag missat något?

Nej, hatten av för den svenska modellen och alla de som försöker hålla hjulen rullande på så säkra sätt som möjlig!

Sidor

Lars Adie

Bryter mot restriktioner gör den som struntar i det. Men här följer både klubbar och personen riktlinjerna.

Sidor

Arne Larsson

I Göteborg var det ett väldigt enkelt beslut.
Ingen vill ta ansvar för att bedriva en verksamhet för 70 +som det i verkligheten är.Vi siktar mot tidigt 2021 i bästa fall.

Sidor

Per Jephson

Visste inte att vi hade ett bihang…i övrigt har du en högst berättigad poäng…jag tror nämligen inte det förhåller sig så att alla personer, vare sig de är 30 eller 75, har så oklanderligt omdöme att de sätter allmänhetens bästa före sitt eget välbefinnande, därför uppskattar jag den Göteborgsmodell som Arne L redogjorde för….

Sidor

Per Jephson

Att bryta mot restriktioner är straffbart, att bryta mot rekommendationer är tyvärr tillåtet…

Sidor

Logga in för att kommentera