Forum » Allmänna diskussioner » 16 renonser 33 singlar/27 brickor

16 renonser 33 singlar/27 brickor

5 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Mats Häll
16 renonser 33 singlar/27 brickor

Jag har kollat tillbaka lite och ca 2-4 verkar vara normalt, har brickläggaren packat ihop eller vad tror ni. Till saken hör att vi under 2 månader ca. har vi reagerat på mängder av snea sitsar. är detta normalt?

Philip Berggren

Beror på vad man menar med normalt. Teoretiskt kan du få snedsitsar på varje bricka tills du dör. Men nej det är inte sannolikt.

Per Hallberg

Brickläggningsmaskinen har troligen inte alls packat ihop. Det du observerat är inte så anmärkningsvärt, åtminstone inte sett i ett större sammanhang.

Genomsnittligt antal renonser på 27 brickor är inte 2-4, utan 5.53. Det framgår av Richard Pavliceks sida att förväntat antal renonser på en giv är 0.204655 och 27*0.204655 = 5.5257. För övrigt är på samma sätt förväntat antal singlar 34.6 dvs helt i linje med din observation, så låt oss fokusera på renonserna.

Sannolikhetensfunktionen för antalet renonser på en giv fås från samma sida och genom upprepad faltning kan vi få sannolikhetsfunktionen för antalet renonser på en 27-brickorstävling. Försöker infoga den i en bild:

Från denna funktion (även om det knappast framgår av bilden) fås att sannolikheten att observera 16 eller fler renonser på en 27-brickorstävling är p = 0.0002215, eller ca 1 på 4500. Sett i isolering är det alltså ganska osannolikt.

Men din idé om maskinens eventuella tillkortakommanden är ju sprunget ur observerat data. Så antag nu att det spelas 30 sådana här tävlingar i landet per vecka, vilket gör ca 50*30 = 1500 tävlingar på ett år. Att då i någon av dessa tävlingar observera 16 renonser har sannolikheten 1- (1-p)^1500 = 0.28, dvs det är högst tänkbart att det skulle hända någonstans i Sverige under det gånga året. Nu känns din händelse inte lika speciell längre.

Mats Häll

Tack för ett bra svar. Nu är det ju så att vi under 2-3 kanske 4 månader har märkt en stor skillnad, hade det varit för en kväll hade vi glömt det. Det har hänt förr. Men nu ligger liksom en trend som vi komenterart inom klubben som eskalerat skulle man kunna säga, vi får se nästa måndag.
Undrar om någon kan ställt om maskinen, är det möjligt, ca 5 år gammal.

Mats

Björn Sörling

Har ni märkt en stor skillnad varje gång antalet renonser varit under genomsnittet också?

Logga in för att kommentera